Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη  για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους  για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης  σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
Δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη σε σχέση με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό
Δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη σε σχέση με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό
Δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη σε σχέση με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό
Θωρακισμένη για το χειμώνα η Ελλάδα σε φυσικό αέριο
Θωρακισμένη για το χειμώνα η Ελλάδα σε φυσικό αέριο
Θωρακισμένη για το χειμώνα η Ελλάδα σε φυσικό αέριο
Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων σε «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»
Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων σε «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»
Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων σε «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»
Αποτίμηση επιπτώσεων πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου
Αποτίμηση επιπτώσεων πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου
Αποτίμηση επιπτώσεων πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο  Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου
Στα εγκαίνια του Δασικού Χωριού Παπάδων ο Θ. Σκυλακάκης
Στα εγκαίνια του Δασικού Χωριού Παπάδων ο Θ. Σκυλακάκης
Στα εγκαίνια του Δασικού Χωριού Παπάδων ο Θ. Σκυλακάκης
previous arrow
next arrow
Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενεργειακή μετάβαση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη  για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους  για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης  σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
previous arrow
next arrow

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

Βίντεο

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο προσαρμογής των 13 ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις της ΕΕ και το πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021 -2027» της πράξης με τίτλο : «Υποστήριξη της ΓΓΣΔΑ του ΥΠΕΝ» με MIS 6006894 συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 487.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. H πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και έχει λάβει κωδικό MIS 6006894 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Περισσότερα
Όλες οι προκηρύξεις

Σύνδεσμοι