1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη...

Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN”

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN”».

 

Σχετικά αρχεία


Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN”», στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο