1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων...

Αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων , πινάκων συμμετεχόντων και πινάκων προσληπτέων, κωδικού θέσης 106 (ΠΕ Περιβάλλοντος ), της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/100014/7437/30.09.2022 ΑΔΑ: ΩΝΣΦ4653Π8-4Τ6)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106

Μετάβαση στο περιεχόμενο