1. Αρχική
  2. /
  3. Author: panos
  4. /
  5. Page 126

Author Archives: panos

Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Δ της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Τροποποίηση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ’, ως προς την επωνυμία της εταιρείας, από «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Α της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/181537/28.12.2015 άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την επωνυμία [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1 στην εταιρεία «AKFA ΑΒΕΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων-βιοντίζελ στην εταιρεία με την επωνυμία «AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Διαβάστε περισσότερα]

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2020

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση 2020

«Εναρκτήρια» Ημερίδα & Ημερίδα «Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων» του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014 – 2021

Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της ως [Διαβάστε περισσότερα]

Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΑ – 18η Συνεδρίαση 2020 (16.12.2020)

Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ-ΜΑΙΖΩΝΟΣ 77-ΠΡΑΞΗ 228 Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ-ΙΟΝ-ΠΡΑΞΗ 216 Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 16-ΠΡΑΞΗ 220 Δ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΠΑΚΟ-ΠΡΑΞΗ 217 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)»

Με την υπ’ αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/749/9/7.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΨΛ4653Π8-ΤΡ7, ΑΔΑΜ: 21PROC008002370 2021-01-13) Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού [Διαβάστε περισσότερα]

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020)

Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ Κατατέθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [Διαβάστε περισσότερα]

AQUARES Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 05

AQUARES Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 05

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει στο έργο AQUARES PGI05592 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει στο έργο AQUARES PGI05592 το [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο