1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Page 5

Category Archives: Δημόσια Διαβούλευση

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στη Νήσο Λέσβο (ΠΑΥ Β.17 και Β.18)

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα (2023-2029)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Βιοποικιλότητας, ταχ. [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια διαβούλευση της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του «Τοπικού Ρυμοτομικού Σχέδιου της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» στον Δήμο Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Ρυθμίσεων, ταχ. [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση για την ανάλυση της αγοράς διάθεσης παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων ή/και υπολειμμάτων ΑΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Ανακυκλώνω – [Διαβάστε περισσότερα]

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στη Νήσο Λέρο και στην ευρύτερη περιοχή (ΠΑΥ Α.18 και Β.19)

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του [Διαβάστε περισσότερα]

Εθνική στρατηγική για το περπάτημα

Η σημασία του περπατήματος έχει καταγραφεί στις πολιτικές πολλών χωρών, αρκετές εκ των οποίων έχουν [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια διαβούλευση τoυ Περιβαλλοντικού Προελέγχου που αφορά τον καθορισμό ορίων και λοιπών ρυθμίσεων και δεδομένων του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Ρυθμίσεων, ταχ. [Διαβάστε περισσότερα]

Σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000», της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο