Κεφάλαιο 2

 • Αυτό το θέμα έχει 3 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 4 μήνες πριν από τον χρήστη Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.
Επισκόπηση 4 δημοσιεύσεων - 1 έως 4 (από 4 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #4645
  weboperator
  Keymaster

   Υπάρχουν διαθέσιμα για ανάγνωση και σχολιασμό τα παρακάτω αρχεία:

   EPM9b_Prosxedio EPM 2_Kef_2_MA : αφορά το Κεφάλαιο 2 του Τεύχους Μελέτης της ΕΠΜ και περιλαμβάνει:

           • την περιγραφή του αβιοτικού περιβάλλοντος του προστατευτέου αντικειμένου
           • την περιγραφή του βιοτικού περιβάλλοντος του προστατευτέου αντικειμένου
           • την περιγραφή των κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων και απειλών στο προστατευτέο αντικείμενο

   και τα υποστηρικτικά αρχεία τεκμηρίωσης:

   ΧΑΡΤΕΣ

   #6322
   Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA)

    Αίτημα για ένταξη του Σταυρού στο δίκτυο Natura και λήψεις μέτρων προστασίας

    Η περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου Χανίων έχει χαρακτηριστεί το 1973 ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, το οποίο χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας (ΦΕΚ 1242/Β/1973). H περιοχή ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ – ΜΟΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ – ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ – ΚΑΘΟΛΙΚΟ, στην οποία εντάσσεται και o Σταυρός, είχε προταθεί (1997-1998) για ένταξη στο εθνικό δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό: GR4340009. Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε αίτημα που έχει καταθέσει από τον Νοέμβριο του 2022 η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, η λοφώδης περιοχή της οροσειράς του Σταυρού Ακρωτηρίου Χανίων είναι πλούσια σε χλωρίδα, πολλά είδη της οποίας είναι ενδημικά και πολλά εξ αυτών είναι σπάνια και τρωτά. Ο Σταυρός βρίσκεται πάνω σε ένα από τα κύρια μεταναστευτικά μονοπάτια της Ελλάδας, ενώ διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες φωλιάσματος για ορισμένα είδη αρπακτικών. Επίσης υπάρχει μεγάλος αριθμός χερσαίων και θαλάσσιων σπηλαίων με ενδημικά είδη ασπόνδυλων, μερικά εκ των οποίων με παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Πρόσφατα ανακαλύφτηκε απολιθωμένο δάσος στην περιοχή του Σταυρού.  Σε παραλίες της περιοχής του Σταυρού όπως στην Παχιά Άμμο εδώ και δεκαετίες γεννούν θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, κάτι το οποίο έχει αρχίσει πλέον να καταγράφεται συστηματικά και από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (S.E.A). Στο βυθό βρίσκονται σημαντικές εκτάσεις του προστατευόμενου και απειλούμενου είδους Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Στην περιοχή του Σταυρού υπάρχουν κάποιες από τις τελευταίες εναπομείνασες αμμοθίνες του Ακρωτηρίου, οι οποίες φιλοξενούν κάθε χρόνο έναν σημαντικό πληθυσμό του απειλούμενου είδους κρίνων της θάλασσας Pancratium maritimum.  Η έκταση αιγιαλού και παραλίας 12 στρεμμάτων που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική παραλία του Σταυρού, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μικρών νησιωτικών υγροτόπων και τμήμα του υγροτόπου προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 229/Α.Α.Π/19.06.12). Ο ορεινός όγκος της περιοχής του Σταυρού συμπεριλαμβάνεται στο καταφύγιο άγριας ζωής του Ακρωτηρίου συνολικής έκτασης 13.250 στρεμμάτων. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος η έκταση ανατολικά του οικισμού του Σταυρού Ακρωτηρίου χαρακτηρίστηκε ως καταφύγιο άγριας ζωής.

    Στην περιοχή του Σταυρού υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί και οριοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 103 ΑΑΠ/15.05.2017, ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/09.06.2017) και εντός των οποίων βρίσκονται α) το σπήλαιο (του) Λερά πάνω από την κεντρική παραλία, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αδιάλειπτα από τη νεολιθική περίοδο μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και β) το σπήλαιο Νερόσπηλιος, στο οποίο έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα διαφόρων περιόδων, από τα οποία ξεχωρίζουν εκείνα των μινωικών χρόνων. Λίγα μέτρα από την κεντρική παραλία του Σταυρού βρίσκεται το αρχαίο λατομείο αιολιανίτη, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση των τειχών και των κτιρίων της ενετικής πόλης των Χανίων, αλλά πιθανότατα και παλαιότερα κατά τις οικοδομικές φάσεις της Κυδωνίας. Το πέτρωμα αυτό σχηματίστηκε από αποθέσεις άμμου που έφερε ο άνεμος και οστρέων, εκατομμυρίων ετών.

    Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (S.E.A)  ζητά από τις αρμόδιες αρχές να επανεξετασθεί το αίτημα για ένταξη στο δίκτυο Natura της περιοχής του Ακρωτηρίου Χανίων που είχε προταθεί τη δεκαετία του 90. Μάλιστα στην πρώτη αυτή απογραφή που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ και το Εθνικό Κέντρο Βιοποικιλότητας[1] , η κατάσταση διατήρησης σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής είχε αξιολογηθεί υψηλότερα από άλλες Προστατευόμενες Περιοχές που σήμερα προστατεύονται από το Δίκτυο NATURA 2000 (όπως το GR4310003, GR4310002, κλπ). Σε άλλες δε ερευνητικές εργασίες καταγράφηκε η παρουσία σημαντικών τύπων οικοτόπων όπως ο οικότοπος προτεραιότητας *Ψεύδο – στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero – Brachypodietea)[2].

    Ως εκ τούτου, καταθέτουμε αίτημα να επανεξετασθεί η ένταξη της παραπάνω περιοχής (GR4340009) στο δίκτυο NATURA 2000. Ζητάμε η ένταξη να γίνει βάσει των στοιχείων που είχαν καταθέσει τότε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το απολιθωμένο δάσος που εντοπίστηκε πρόσφατα, το γεγονός ότι η παραλία της Παχιάς Άμμου στον Σταυρό είναι παραλία ωοτοκίας του προστατευόμενου είδους θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η παρουσία Λιβαδιών Ποσειδωνίας και η παρουσία των αμμόλοφων και των σημαντικών φυτών που φιλοξενούν. Ζητάμε επίσης να συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την προτεινόμενη περιοχή και να ενσωματωθεί στην ευρύτερη ομάδα ΠΠ της Δυτικής Κρήτης για την οποία συντάχθηκε η υπό διαβούλευση ΜΠΕ.  Θεωρούμε ότι η μη υπόδειξη  της περιοχής αυτής ως σημαντικής για ενσωμάτωση στις υπό μελέτη περιοχές αποτελεί σημαντική παράλειψη και ο Σύλλογος μας ζητά να αναδειχτούν και να προστατευτούν οι αμμοθίνες, το απολιθωμένο δάσος, το κρινάκι της θάλασσας Pancratium maritimum , η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, τα Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)  και όλα τα είδη που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας και περιλαμβάνονται στα σχετικά παραρτήματα της Οδηγίας 92/43 και απαντούν στον Σταυρό. Επίσης ζητάμε την επικαιροποίηση και επέκταση των Περιοχών Ειδικής Προστασίας Τοπίου στον Σταυρό και όχι την μείωση τους όπως επιχειρείται με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων (Β.1 Φάση με το επιχείρημα ότι οι περισσότερες εξ αυτών έχουν πάρει καθαρά τουριστικό χαρακτήρα) και με την οποία προωθείται η υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή με ανυπολόγιστες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον.

    [1] http://repository.biodiversity-info.gr/bitstream/11340/157/2/454.pdf

    [2] https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/ENV144/2016-2017/3_%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

    #6363
    ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

     Κεφάλαιο 2:

     Γενικό σχόλιο:

     Από τον Αύγουστο 2021 έχει θεσμοθετηθεί (βλ. ΦΕΚ Β 3678/10-8-2021) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την θαλάσσια χελώνα στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες απειλές/πιέσεις και την αξιολόγησή τους, όσο και προτεινόμενες δράσεις/μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Από την μελέτη όμως της ΕΠΜ δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης τόσο ως προς τις απειλές (βλ. ΚΕΦ 2) όσο και ως προς τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης (βλ. ΚΕΦ 5). Θα πρέπει επομένως να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη ως προς τις απειλές (ΚΕΦ 2της ΕΠΜ) και ως προς τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης (ΚΕΦ 5 της ΕΠΜ).

     Ειδικά σχόλια:

     Στην ενότητα 2.3.1.3. (σελ. 195 και 196) η ΕΠΜ αναγνωρίζει πως οι περιοχές GR4340003 και GR4340006 (παράκτιο τμήμα της) δέχονται μεγάλες πιέσεις από τον εντατικό/μαζικό τουρισμό.

     Στον πίνακα 2.3.1-2. (σελ. 207επ.) καταγράφονται οι πιέσεις- απειλές ανά είδος χλωρίδας και πανίδας, στην περιοχή μελέτης. Για τις θαλάσσιες χελώνες αναφέρονται οι εξής κωδικοί απειλών/πιέσεων: Β01 (μη φυσικές φυτεύσεις σε παραλίες), C01 (αμμοληψίες), Ε02 (θανάτωση ή τραυματισμός από πρόσκρουση), F01 (συνεχής αστικοποίηση, χώρος στάθμευσης), F05 (Υποδομές αθλητισμού και ψυχαγωγίας, κτίρια στην παραλία, Χώροι στάθμευσης, Προβλήτες και τουριστικοί λιμένες, Έπιπλα θαλάσσης κατά μήκος παραλιών), F06 (Καθαρισμός παραλιών από φύκια παραλίες), F07 (ποδοπάτημα, συχνή χρήση, οδήγηση εκτός δρόμου (off-road), μηχανοκίνητος ναυταθλητισμός, έπιπλα θαλάσσης κατά μήκος της παραλίας, άλλα αθλήματα υπαίθρου και ψυχαγωγικές δραστηριότητες), F08 (προστασία από τη θάλασσα, έργα προστασίας των ακτών), F09 (εναποθέσεις οικιακών απορριμμάτων), F22 (πλαστικές σακούλες και φελιζόλ κατά μήκος των παραλιών), F24 (ηχορύπανση σε παραλίες, Φωτορύπανση σε παραλίες), G12 (εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα), ακούσια σύλληψη λόγω δραστηριοτήτων αλιείας, τυχαία θανάτωση), H04 (βανδαλισμός), L01 (διάβρωση), M08 (πλημμυρισμός) και Ν01 (μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής). Θεωρούμε πως για να πλήρης καταγραφή των απειλών θα πρέπει να προστεθούν οι απειλές:

     – C03 (Όχληση με αρνητική επίδραση στη φυσιολογία και στη συμπεριφορά: Η φυσιολογία, η συμπεριφορά και η οικολογία του είδους επηρεάζεται σημαντικά από την ηχητική ρύπανση που προκαλείται στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη ναυτιλία, τις σεισμικές έρευνες/εξορύξεις υδρογονανθράκων).

     – E01 (Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες, εκτεταμένη οδοποιία (άσφαλτος, τσιμεντόδρομοι, χωματόδρομοι).

     – F25 (Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης).

     – G01 (Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών).

     – G10 (παράνομο κυνήγι/θανάτωση).

     Επίσης θεωρούμε πως στον πίνακα 2.3.1-2. θα πρέπει να προστεθεί στήλη όπου θα αναφέρεται σε ποια περιοχή Natura 2000, απαντάται η συγκεκριμένη απειλή, καθώς και στήλη όπου θα αξιολογείται η ένταση της απειλής (υψηλή, μέτρια, χαμηλή).

     Στη συνέχεια (σελ. 223 -254) η ΕΠΜ παρουσιάζει ανά περιοχή τις πιέσεις/ απειλές. Σημειώνεται πως σε καμία από τις περιοχές που έχουν θαλάσσιο τμήμα (GR4340001, GR4340002, GR4340005, GR4340012, GR4340013, GR4340015, GR4340024) δεν αναφέρονται οι απειλές/πιέσεις που αφορούν τις θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta και Chelonia mydas) και θα πρέπει να προστεθούν (ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθούν οι απειλές: C03, Ε02, G01, G10, G12).

     Κεφάλαιο 2 (Τεύχος Τεκμηρίωσης):

     Στον πίνακα ΤΤΑ 2.2-3. (σελ. 38επ.) παρουσιάζονται τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και τα χαρακτηριστικά τους ανά προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Ως προς τους στόχους διατήρησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, στον πίνακα αναφέρεται ότι οι περιοχές GR4340003 και GR4340006 εξετάζονται ενιαία και έχουν κοινούς στόχους. Όμως οι στόχοι για την περιοχή GR4340003 (βλ. σελ. 39-40) διαφέρουν από τους στόχους της περιοχής GR4340006 (βλ. σελ. 45), διότι, προφανώς από παραδρομή, για την περιοχή GR4340006 αναφέρονται στόχοι διατήρησης που αφορούν περιοχή Natura 2000 της Πελοποννήσου. Επομένως πρέπει να διορθωθούν οι στόχοι διατήρησης για την Caretta caretta, ενώ για την περιοχή GR4340003 (που έχει θαλάσσιο τμήμα) θα πρέπει να προστεθεί και το είδος Chelonia mydas.

     Σημειώνεται πως από τη μελέτη του εν λόγω πίνακα (ΤΤΑ 2.2-3.) στις περιοχές GR4340001, GR4340002, GR4340005, GR4340012, GR4340013, GR4340015, GR4340024 που έχουν θαλάσσιο τμήμα δεν αναφέρεται το είδος Chelonia mydas, το οποίο πρέπει να προστεθεί.

     Στον πίνακα ΤΤΑ 2.2-7. (σελ. 132επ.) παρουσιάζονται οι σημαντικές περιοχές/ ενδιαιτήματα (ΟΧΕ) των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ανά περιοχή Natura 2000. Και σε αυτόν τον πίνακα, στις περιοχές GR4340001, GR4340002, GR4340005, GR4340012, GR4340013, GR4340015, GR4340024 που έχουν θαλάσσιο τμήμα δεν αναφέρεται το είδος Chelonia mydas, το οποίο πρέπει να προστεθεί. Για τις περιοχές GR4340003 και GR4340006 το ενδιαίτημα «παραλίες, αμμοθίνες, αμμώδεις εκτάσεις» που αφορά την ωοτοκία της Caretta caretta αναφέρεται ως «χαμηλής σημαντικότητας» (βλ. σελ. 134 και 137) και θα πρέπει να αλλάξει σε «υψηλής», σύμφωνα με όσα εκθέτουμε στην εισαγωγική σημείωση για τον πληθυσμό του είδους στην Κρήτη και τη σημασία του βιοτόπου αναπαραγωγής στα Χανιά. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι ο βιότοπος των Χανίων είναι μια από τις 5 περιοχές κύριας φωλεοποίησης στην Ελλάδα και επιπλέον index beach για την παρακολούθηση της κατάστασης των πληθυσμών της Caretta caretta στη Μεσόγειο.

     Για την περιοχή GR4340003 (που έχει θαλάσσιο τμήμα) πολύ σωστά αναφέρεται και το είδος Chelonia mydas.

     Στον πίνακα ΤΤΑ 2.3.1-10. (σελ. 187επ.) παρατίθενται οι πιέσεις/απειλές στα είδη χλωρίδας και πανίδας ανά περιοχή Natura 2000. Για τις πιέσεις / απειλές στις θαλάσσιες χελώνες, στον πίνακα πρέπει να προστεθούν (σύμφωνα και με τα σχόλια που έχουμε θέσει στο ΚΕΦ 2, τεύχος ΜΑ):

     – Στις περιοχές GR4340001, GR4340002, GR4340005, GR4340012, GR4340013, GR4340015, GR4340024 που έχουν θαλάσσιο τμήμα να προστεθούν οι απειλές/πιέσεις που αφορούν τις θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta και Chelonia mydas). Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθούν οι απειλές: C03, Ε02, G01, G10, G12.

     – Στην περιοχή GR4340003 (βλ. σελ. 192-195) που αποτελεί βιότοπο αναπαραγωγής της Caretta caretta θα πρέπει να προστεθούν οι απειλές C03, E01, F25, G01, G10. Επειδή η εν λόγω περιοχή έχει και θαλάσσιο τμήμα, θα πρέπει να αναφερθεί και το είδος Chelonia mydas για όλες τις απειλές που αφορούν τον θαλάσσιο χώρο (ενδεικτικά αναφέρουμε τις απειλές: C03, Ε02, G01, G10, G12).

     – Στην περιοχή GR4340006 (βλ. σελ. 200-202) που αποτελεί βιότοπο αναπαραγωγής της Caretta caretta θα πρέπει να προστεθούν οι απειλές C03, E01, Ε02, F05, F06, F07, F08, F09, F25, L Σημειώνεται πως οι περιοχές GR4340003 και GR4340006 ταυτίζονται ως προς το παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί βιότοπο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, επομένως παρουσιάζουν και ακριβώς τις ίδιες απειλές, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στην ΕΠΜ.

     #6495
     Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων

      Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων έχει καταθέσει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόταση ένταξης της παραλίας του Σταυρού Ακρωτηρίου Χανίων στο δίκτυο NATURA 2000.

      Η περιοχή αυτή αποτελεί χώρο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta, έχει λιβάδια της προστατευόμενης Ποσειδωνίας, σπήλαια και αρχαιολογικό χώρο (αρχαίο Ενετικό λατομείο).

      Ο αρχικός σχεδιασμός των περιοχών NATURA 2000 προέβλεπε την ένταξη στο δίκτυο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία τότε εξαιρέθηκε λόγω του σχεδιασμού της εποχής για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Χανίων σε περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων. Σήμερα το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί, η χαράδρα του Κουρουπητού όπου απορρίπτονταν τα σκουπίδια σε ανεξέλεγκτη χωματερή έχει αποκατασταθεί και γίνεται διαχείριση με βάση την Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Κομποστοποίηση και Ανακύκλωση των Απορριμμάτων από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Απορριμμάτων των Χανίων, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

      Είναι καιρός η περιοχή του Σταυρού να ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 όπως έχουμε ζητήσει με έγγραφό μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες από το Νοέμβριο του 2022.

     Επισκόπηση 4 δημοσιεύσεων - 1 έως 4 (από 4 συνολικά)
     • Η συζήτηση ‘ΕΠΜ 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους)’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.