Κεφάλαιο 4

 • Αυτό το θέμα έχει 17 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 2 μήνες, 3 εβδομάδες πριν από τον χρήστη Δήμητρα Αναγνωστοπούλου.
Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 18 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #6630
  weboperator
  Keymaster

   Υπάρχουν διαθέσιμα για ανάγνωση και σχολιασμό τα παρακάτω αρχεία:

   EPM06_PFC.4_EPM 2_TA3_v4_r2 – αφορά στο Κεφάλαιο 4 του Τεύχους Μελέτης της ΕΠΜ και περιλαμβάνει:

   • Τον καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών και του πλαισίου για την προστασία του προστατευτέου αντικειμένου (χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, καθορισμός ζωνών προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή)
   • Την μεθοδολογία και την τεκμηρίωση επιλογής ζωνών προστασίας
   • Τον προσδιορισμό των προτεινόμενων ειδικών χρήσεων ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ζώνη προστασίας (παραδοχές, γενικές ρυθμίσεις, χρήσεις και ρυθμίσεις ανά ζώνη, τεκμηρίωση και εκτίμηση επιπτώσεων)
   • Την περιγραφή του πλαισίου διοίκησης των περιοχών

   ΧΑΡΤΕΣ

   Χάρτης 8 – Οριοθέτηση προστατευτέου αντικειμένου – Ζωνών προστασίας

   Χάρτες προτεινόμενης ζωνοποίησης

   • EPM06_Xartis_zonon_Ethniko Parko_1A Vardousia.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Α Όρη Βαρδούσια (ELBA24508), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_ Ethniko Parko_1B Gkiona.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Β Όρος Γκιώνα (ELBA24502), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_ Ethniko Parko_1C Oiti.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Γ Όρος Οίτη – Φαράγγι Γοργοποτάμου (ELBA24407), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_ Ethniko Parko_1D Kallidromo.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Δ Όρος Καλλίδρομο (ELBA24406), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_ Ethniko Parko_1E Parnassos.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Ε Παρνασσός (ELBA24102), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_ Ethniko Parko_1ST Sperchios-Maliakos.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1ΣΤ Κοιλάδα Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος (ELBA24402), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_SPPB B.Korinthiakos Kolpos.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την Σύνθετη Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος (ELBA24509), όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.
   • EPM06_Xartis_zonon_PPB Tymphrystos.v4.pdf – Χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας για την Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Όρος Τυμφρηστός, όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας και τα πολύγωνα ανά κατηγορία ζώνης.

   Αρχεία Ζωνόφυλλων

   • EPM2 Fylla zones Ori Vardousia.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Α Όρη Βαρδούσια (ELBA24508), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Oros Gkiona.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Β Όρος Γκιώνα (ELBA24502), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Oros Oiti.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Γ Όρος Οίτη – Φαράγγι Γοργοποτάμου (ELBA24407), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Oros Kallidromo.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Δ Όρος Καλλίδρομο (ELBA24406), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Oros Parnassos.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Ε Παρνασσός (ELBA24102), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Sperheios.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1ΣΤ Κοιλάδα Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος (ELBA24402), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Korinthiakos.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την Σύνθετη Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος (ELBA24509), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.
   • EPM2 Fylla zones Oros Timfristos.pdf – Φύλλα των ζωνών προστασίας για την Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Όρος Τυμφρηστός, όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας.

   Πίνακες χρήσεων γης ανά ζώνη

   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Α Όρη Βαρδούσια
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΚΙΩΝΑ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Β Όρος Γκιώνα
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΙΤΗ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Γ Όρος Οίτη – Φαράγγι Γοργοποτάμου
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Δ Όρος Καλλίδρομο
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1Ε Παρνασσός
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την περιοχή Εθνικό Πάρκο Ορέων Στερεάς Ελλάδας: 1ΣΤ Κοιλάδα Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Β.ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την Σύνθετη Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος
   • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ.pdf – Συνοπτικός πίνακας χρήσεων γης ανά πολύγωνο ζώνης προστασίας για την Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Όρος Τυμφρηστός
   #6710
   ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ / APC SA

    <u>Κεφάλαιο 2: Περιγραφή προστατευτέου αντικειμένου (Τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών/ΜΑ, ΤΑ1: Εισαγωγή, υφιστάμενη κατάσταση, ΤΑ2: Εκτίμηση και σύνθεση στοιχείων– Κεφάλαιο 2)</u>

    Στο Κεφάλαιο 2.3.1 του τεύχους ΤΤΑ (σελ. 327), όπως και στο Κεφ. 2.3.1 του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ (σελ. 133) γίνεται η εξής αναφορά στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ): «Αναφορικά με τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) έχουν υλοποιηθεί 2 μελέτες για χωροθέτηση ΠΟΑΥ, βάσει των οποίων προτεινόταν η δημιουργία δύο ΠΟΑΥ, Μώλου και Αταλάντης- Λάρυμνας. Επίσης, οι υπάρχουσες ΠΟΑΥ στην Αταλάντη, Λάρυμνα-Σκορπονέρια και Μαλιακό Κόλπο έχουν θεωρηθεί ιδιαίτερα ανεπτυγμένες σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της συναφούς στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και συγκεκριμένα εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρξει αναστολή αδειών νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες. (Αριθμ. 31722/4−11−2011)». Είναι σαφές ότι η παραπάνω αναφορά γίνεται για την δραστηριότητα της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας που εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή του Νομού Φθιώτιδας (Αταλάντη-Λάρυμνα, Μώλος, Μαλιακός κόλπος) και συγκεκριμένα για το θαλάσσιο μέρος της GR2440002. Εκτιμούμε, ότι παρόλο που οι περιοχές GR2450004-Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα και GR2450009 (Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου) οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, δεν περιλαμβάνουν θαλάσσιο μέρος, είναι αναγκαίο να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο σημείο αυτό και στην σχεδιαζόμενη ΠΟΑΥ Φωκίδας. Η σημαντική δραστηριότητα (πλωτές μονάδες εκτροφής) της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τις εν λόγω χερσαίες περιοχές Natura αλλά και η λειτουργία εντός αυτών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης και χερσαίων συνοδών υποδομών της δραστηριότητας εκτιμούμε ότι πρέπει να καταγραφεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των ζωνών και των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός αυτών που ακολουθεί στα επόμενα Κεφάλαια της ΕΠΜ.

    Στον πίνακα 2.3.1-10 του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ όπου παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές ανά GR (λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας) δεν εμφανίζονται καθόλου οι πιέσεις/απειλές (G15. G16, G19) που σχετίζονται με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια όσον αφορά τις δύο χερσαίες περιοχές ενδιαφέροντος GR2450004 και GR2450009 (παρόλο που αυτές έχουν αναφερθεί στο ίδιο Κεφάλαιο, σελ. 328 του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ ως πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας συνολικά για όλες τις περιοχές της ΕΠΜ. Ως εκ τούτου, εν γένει η δραστηριότητα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (που εμπεριέχει ουσιαστικά και την θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια) δεν αναγνωρίζεται ως πίεση/απειλή για το προστατευτέο αντικείμενο (τύπους οικοτόπων, είδη).

    Επίσης, στον Πίνακα 2.3.1-11 (Πιέσεις /απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο SDF) και στον πίνακα 2.3.1-12 (Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα ΣΔΛΑΠ) του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ δεν αποτυπώνεται καμία πίεση/απειλή που να αφορά τις GR2450004 και GR2450009.

    Στο Κεφ. 2.3.2 του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ (Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης) και όσον αφορά την περιοχή ΖΕΠ GR2450009 – Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου αναφέρεται ότι «Οι κυριότερες πιέσεις που σχετίζονται με το Σχέδιο «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση» είναι η E02- Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών και η G16-Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Οι εξελίξεις αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν ορατές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής». Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια δεν αναγνωρίζεται ως σημαντική απειλή για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. Αντίστοιχη αναφορά γίνεται στον Πίνακα 2.3.2 -1 (σελ. 614) του ίδιου τεύχους.

    Στο Κεφ. 2.1.4 (Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά, σελ.23) του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ αναφέρεται ότι «Από τις 57 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ορισμένες βρίσκονται εγκατεστημένες σε έξι θέσεις της περιοχής μελέτης (όλες στον Κορινθιακό Κόλπο, μεταξύ Ιτέας και εκβολής Μόρνου)». Η εν λόγω αναφορά δεν είναι ακριβής, καθώς, στο θαλάσσιο μέτωπο (εντός της θαλάσσιας GR2530007) που βρίσκεται μπροστά από τις υπό μελέτη χερσαίες περιοχές GR2450004 και GR2450009, λειτουργούν στην παρούσα φάση 9 πλωτές μονάδες εκτροφής θαλασσινών ψαριών (επί συνόλου 24 πλωτών μονάδων εκτροφής θαλασσινών ψαριών που λειτουργούν στην θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου). Επίσης, στην χερσαία περιοχή βόρεια του Κορινθιακού κόλπου (χερσαίο τμήμα εντός των υπό μελέτη χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 GR2450004 και GR2450009) λειτουργούν σήμερα 3 ιχθυογεννητικοί σταθμοί – σταθμοί παραγωγής γόνου, καθώς και 2 συσκευαστήρια νωπών ιχθύων. Ως εκ τούτου, προτείνεται να διορθωθεί και να συμπληρωθεί η εν λόγω αναφορά ως εξής: «Στο θαλάσσιο μέτωπο (εντός της θαλάσσιας GR2530007) που βρίσκεται μπροστά από τις υπό μελέτη χερσαίες περιοχές GR2450004 και GR2450009, λειτουργούν στην παρούσα φάση 9 πλωτές μονάδες εκτροφής θαλασσινών ψαριών. Επίσης, στην χερσαία περιοχή βόρεια του Κορινθιακού κόλπου (χερσαίο τμήμα εντός των υπό μελέτη χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 GR2450004 και GR2450009) λειτουργούν σήμερα 3 ιχθυογεννητικοί σταθμοί – σταθμοί παραγωγής γόνου, καθώς και 2 συσκευαστήρια νωπών ιχθύων».

    <u>Παρατίθεται στη συνέχεια σχετικός πίνακας με τις πλωτές μονάδες εκτροφής, τους ΙΧΣ καθώς και τα συσκευαστήρια πλησίον και εντός των GR2450004 και GR2450009. Πιο συγκεκριμένα παραθέτουμε τα πλήρη στοιχεία των εν λόγω εγκαταστάσεων που εκτιμούμε ότι πρέπει να περιληφθούν στα τεύχη ΜΑ και ΤΤΑ, αλλά και να αποτυπωθούν στους σχετικούς χάρτες, καθώς όπως είναι σαφές, πρόκειται για σημαντική οικονομική δραστηριότητα που αφορά άμεσα την περιοχή της ΕΠΜ και η οποία δεν μπορεί προφανώς να αγνοείται, όπως θα φανεί και στη συνέχεια του σχολιασμού που αφορά την αναίτια και ατεκμηρίωτη μη συμπερίληψή της στις επιτρεπόμενες χρήσεις των προτεινόμενων ΖΠΦ (παρόλο που πράγματι δεν αλληλεπιδρά με το προστατευτέο αντικείμενο εν λόγω χερσαίων περιοχών </u><u>Natura</u><u>). </u>

    • AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Ιχθυογεννητικός σταθμός- Σταθμός παραγωγής γόνου- εκκολαπτήριο σε θέση Μανάγουλη, Π.Ε. Φωκίδας (38°22’25.80″Β 21°53’46.78″Α) (εντός GR2450004)
    • AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Ιχθυογεννητικός σταθμός- Σταθμός παραγωγής γόνου- εκκολαπτήριο σε θέση Χιλιαδού, Π.Ε. Φωκίδας (38°23’6.41″Β 21°54’44.53″Α) (εντός GR2450004)
    • AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Συσκευαστήριο νωπών ιχθύων σε θέση Όρμος Ξυδιάς, Π.Ε. Φωκίδας (38°22’15.33″Β 22° 6’9.97″Α) (εντός GR2450004)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Συσκευαστήριο νωπών ιχθύων σε θέση Βακλάθρα, Π.Ε. Φωκίδας (38°20’57.28″Β 22°22’10.79″Α) (εντός GR2450009)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Ιχθυογεννητικός σταθμός- Σταθμός παραγωγής γόνου- εκκολαπτήριο σε θέση Τρανός Ανήφορος, Π.Ε. Φωκίδας (38°21’16.58″Β 22°22’53.01″Α) (εντός GR2450009)
    • AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Όρμος Ξυδιάς, Π.Ε. Φωκίδας (38°22’6.51″Β 22° 5’56.06″Α) (πλησίον GR2450004)
    • AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Βαθειά Λούζα, Π.Ε. Φωκίδας (38°22’0.91″Β 22° 6’30.53″Α) (πλησίον GR2450004)
    • MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Πρασούδι, Π.Ε. Φωκίδας, (38°21’7.15″Β 22° 7’27.68″Α) (πλησίον GR2450004)
    • MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Μαύρο Όρος, Π.Ε. Φωκίδας, (38°20’35.16″Β 22° 8’28.00″Α) (πλησίον GR2450004)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Β. Λιμάνια, Π.Ε. Φωκίδας (38°20’39.10″Β 22°16’14.13″Α) (πλησίον GR2450004)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Ανδρομάχη, Π.Ε. Φωκίδας (38°20’30.54″Β 22°23’18.87″Α) (πλησίον GR2450009)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Ανεμοκάμπι, Π.Ε. Φωκίδας (38°21’7.49″Β 22°23’21.52″Α) (πλησίον GR2450009)
    • ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Πούντα, Π.Ε. Φωκίδας (38°21’40.84″Β 22°23’43.42″Α) (πλησίον GR2450009)
    • ΜΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, πλωτή μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θέση Όρμος Κοντίνοβα, Π.Ε. Φωκίδας (38°24’33.05″Β 22°23’42.21″Α) (πλησίον GR2450009)

    Στο ίδιο Κεφάλαιο (σελ. 23) του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ αναφέρεται επίσης ότι «Ρύπανση από σημειακές πηγές έχει καταγραφεί…και στην περιοχή Ιτέας-Γαλαξιδίου (GR2450009, κυρίως από ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες)». Συνεπώς στο σημείο αυτό καταγράφεται η ιχθυοκαλλιέργεια ως μία σημειακή πηγή ρύπανσης για την εν λόγω περιοχή, παρόλο που όπως παρουσιάστηκε παραπάνω δεν είχε γίνει κάποια σχετική αναφορά στο τεύχος ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ.

    Στο Κεφάλαιο 2.3.1 του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ, στην ενότητα ΙΙ (Ανάλυση πιέσεων και απειλών από χρήσεις και δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης) σελ.154, για την GR2450004 αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων και οι εξής που σχετίζονται με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια:

    • G15-Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
    • G16- Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση
    • G19-Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών

    Για την GR2450009 δεν αναφέρεται κάποια πίεση/απειλή που να σχετίζεται με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομένα του τεύχους ΜΑ δεν φαίνεται να συμφωνούν με όσα παρουσιάζονται στους πίνακες 2.3-10, 2.3-11 και 2.3-12 του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ όπου δεν εμφανίζονται καθόλου οι παραπάνω πιέσεις/απειλές (G15. G16, G19) που σχετίζονται με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια για καμία από τις δύο χερσαίες περιοχές ενδιαφέροντος GR2450004 και GR2450009.

    Στο Κεφ. 2.3.2 του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ (Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης, σελ. 301-302) και όσον αφορά την περιοχή ΖΕΠ GR2450009 – Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου αναφέρεται ότι «Οι κυριότερες πιέσεις που σχετίζονται με το Σχέδιο «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση» είναι η E02- Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών και η G16-Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Οι εξελίξεις αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν ορατές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής». Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια δεν αναγνωρίζεται ως σημαντική απειλή για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής (ίδια αναφορά με τεύχος ΤΤΑ).

    Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν γίνεται κάποια αναφορά στο τεύχος ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ στην υπό έγκριση ΠΟΑΥ Φωκίδας, στον Χάρτη 6 που συνοδεύει το εν λόγω τεύχος, αποτυπώνονται θεωρητικά οι προτεινόμενες ζώνες (θαλάσσιες περιοχές) της εν λόγω ΠΟΑΥ. Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω χάρτη αποτυπώνονται 6 ζώνες (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τις GR2450004 και GR2450009) οι οποίες προφανώς βασίζονται σε παλαιότερη έκδοση του φακέλου της ΠΟΑΥ. Εκτιμούμε συνεπώς ότι πρέπει στο σημείο αυτό να αποτυπωθεί η ορθή επικαιροποιημένη πληροφορία για την υπό έγκριση ΠΟΑΥ Φωκίδας, τόσο στο κείμενο των τευχών ΤΤΑ και ΜΑ της ΕΠΜ όσο και στους σχετικούς χάρτες. Παρατίθεται στη συνέχεια η ορθή πληροφορία που πρέπει να αποτυπωθεί:

    Για την υπό ίδρυση ΠΟΑΥ και όσον αφορά τη θαλάσσια περιοχή (GR2530007-Κορινθιακός κόλπος) που εκτείνεται μπροστά από τις υπό μελέτη χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR2450004-Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού και GR2450009 – Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου) καθορίζονται συνολικά 8 ζώνες (Β.3.1, Β.3.2, Β.3.3, Β.4.1, Β.4.2, Β.4.3, Β.4.4, Β.4.5), εκ των οποίων οι Ζώνες Β.3.1, Β.3.2 και Β.3.3 χωροθετούνται εντός της ΠΑΥ Β3 (Ερατεινής) και οι Ζώνες Β.4.1, Β.4.2, Β.4.3, Β.4.4 και Β.4.5 εντός της ΠΑΥ Β4 (Γαλαξιδίου). Όλες οι ζώνες εκτείνονται από την ακτή προς τα ανοικτά, με μεταβλητό πλάτος. Πιο συγκεκριμένα (για κάθε ζώνη δίνονται και συντεταγμένες):

    • Ζώνη B.3.1, συνολικής έκτασης 884,494 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 100 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 2.900 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450004).

    1 333676 4248168 2 333904 4248273 3 333927 4248283 4 333965 4248229 5 333916 4248097 6 333874 4247908 7 334338 4247855 8 334463 4247980 9 334525 4248121 10 334641 4248118 11 334777 4247915 12 334781 4247752 13 334531 4247630 14 334798 4247077 15 333385 4247374 16 333439 4247690 17 333856 4247818

     

    • Ζώνη B.3.2, συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 20 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 500 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450004).

    1 335690 4246377 2 336190  4246377 3 336190 4245977 4 335690 4245977

    • Ζώνη B.3.3, συνολικής έκτασης 1.131,372 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 100 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 3.000 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων. Εντός της ζώνης ορίζεται μία θέση υδρανάπαυσης έκτασης 336,942 στρεμμάτων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450004).

    1 336889 4245814 2 336404 4245116 Y1 336737 4244885 3 337637 4244261 4 337892 4244714 5 337570 4245331 6 337216 4245579 7 337112 4245633 8 336904 4245789

    • Ζώνη B.4.1, συνολικής έκτασης 128,033 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 20 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 500 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450009).

    1 359452 4252016 2 359500 4252063 3 359578 4252144 4 359713 4252332 5 359735 4252330 6 359747 4252292 7 359781 4252213 8 359805 4252160 9 359857 4252110 10 360004 4251917 11 359529 4251877

    • Ζώνη B.4.2, συνολικής έκτασης 387,581 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 60 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.650 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450009).

    1 359220 4246586 2 359466 4247056 3 359556 4246968 4 359665 4246926 5 360147 4246668

    • Ζώνη B.4.3, συνολικής έκτασης 304,146 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 40 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 880 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450009).

    1 358855 4245886 2 358939 4245760 3 359049 4245661 4 359086 4245693 5 359135 4245676 6 359334 4245755 7 359521 4245606 8 359600 4245537 9 359743 4245834 10 359036 4246233

    • Ζώνη B.4.4, συνολικής έκτασης 1.475,621 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 170 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 7.700 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450009).

    1 359559 4245175 2 359743 4245041 3 358414 4242946 4 358192 4243609 5 358209 4243625 6 358253 4243766 7 358325 4244319 8 358295 4244478 9 358769 4244897 10 359156 4245000

    • Ζώνη B.4.5, συνολικής έκτασης 1.045,827 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 100 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 3.300 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τη χερσαία GR2450009).

    1 356159 4244317 2 356300 4244153 3 356683 4243812 4 357612 4243504 5 357615 4243014 6 356116 4243186

    Στην υπό ίδρυση ΠΟΑΥ προτείνονται και 3 ζώνες εντός της ΠΑΥ Β5 (Αντίκυρας) οι οποίες όμως δεν εντάσσονται στο θαλάσσιο μέτωπο που εκτείνεται μπροστά από τις υπό μελέτη χερσαίες περιοχές GR2450004-Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού και GR2450009 – Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου.

    Οι μονάδες όλων των Ζωνών θα εξυπηρετούνται τόσο από τις χερσαίες συνοδές υποδομές και χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται σήμερα αλλά και όσες συμπληρωματικά θα δημιουργηθούν, σε εκτάσεις ξηράς, ως κατάλληλες για το σκοπό αυτό, σύμφωνα και με τα τοπικά χωροταξικά σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ, υπό έγκριση), είτε στον αιγιαλό και την παραλία.

    Οι χερσαίες εγκαταστάσεις, σε κάθε περίπτωση, θα πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι κατασκευές τους θα πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο.

    Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές συνοδές υποδομές και χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και από περισσότερες της μιας μονάδες (κοινής χρήσης).

    Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ο.Α.Υ., στην περιοχή των υπό μελέτη χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 (GR2450004-Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού και GR2450009 – Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου) εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν οι εξής κατά μέγιστο χερσαίες συνοδές υποδομές:

    • 9 εγκαταστάσεις ελλιμενισμού – προβλήτες (υφιστάμενες και νέες). Ενδεικτικά αναφέρονται, 3 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.3, 6 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.4.
    • 5 θέσεις με υφιστάμενες λοιπές χερσαίες συνοδές υποδομές (ενδεικτικά 3 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.3, 2 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.4)
    • 6 θέσεις με προτεινόμενες λοιπές χερσαίες συνοδές υποδομές (ενδεικτικά 1 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.3, 5 πλησίον των ζωνών της ΠΑΥ Β.4).

     

    <u>Κεφάλαιο 3: Περιγραφή προστατευτέου αντικειμένου (Τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών/ΜΑ, ΤΑ1: Εισαγωγή, υφιστάμενη κατάσταση, ΤΑ2: Εκτίμηση και σύνθεση στοιχείων– Κεφάλαιο 3).</u>

    Στον Πίνακα 3.2-1 τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου ΕΠΜ αξιολογούνται οι βασικές δραστηριότητες και τα σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR2450004 (Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού) όσον αφορά τα μεγάλα θηλαστικά (σελ. 83-84) και τους ιχθύες γλυκού νερού (σελ. 93). Εδώ υπάρχει αναφορά στην αλιευτική δραστηριότητα (ερασιτεχνική και επαγγελματική)/ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών με τον κωδικό G01 ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί στην θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αλλά μόνο σε αλιεία (G15. G16, G19 είναι οι ορθοί κωδικοί που σχετίζονται με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια).

    Σημειώνεται ότι παρόλο που στον Πίνακα 3.4.-1 του τεύχους ΤΤΑ του σχεδίου της ΕΠΜ για τις περιοχές GR2450004 και GR2450009 είχε αναγνωριστεί η Οικοσυστημική Υπηρεσία «Ζώα από υδατοκαλλιέργειες» στις θαλάσσιες εκτάσεις και στις δύο περιοχές, παραπέμποντας ευθέως στην θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια της ευρύτερης περιοχής, στο Κεφ. 3.4 του τεύχους ΜΑ η εν λόγω δραστηριότητα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοκαλλιέργειας δεν περιλαβάνεται στις δραστηριότητες με δυνατότητες ανάπτυξης. Θεωρούμε, όπως έχει σχολιαστεί αναλυτικά παραπάνω και στο πλαίσιο του Κεφ. 2, ότι ο δυναμικός και σημαντικός για την ευρύτερη περιοχή κλάδος της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοκαλλιέργειας θα πρέπει να αναφερεθεί οριζόντια και στο παρόν Κεφάλαιο. Συμφωνούμε ότι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια δεν παρουσιάζει εν γένει σημαντική αλληλεπίδραση με το προστατευτέο αντικείμενο των περιοχών GR2450004 και GR2450009, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στην δραστηριότητα. Τονίζεται εκ νέου, ότι η σημαντική υφιστάμενη αλλά και σχεδιαζόμενη σε επίπεδο ΠΟΑΥ δραστηριότητα (πλωτές μονάδες εκτροφής) της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τις εν λόγω χερσαίες περιοχές Natura (GR2450004 και GR2450009) αλλά και η λειτουργία (και ο σχεδιασμός σε επίπεδο ΠΟΑΥ) εντός αυτών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης (συσκευαστήρια νωπών ιχθύων, ιχθυογεννητικοί σταθμοί και σταθμοί παραγωγής γόνου-εκκολαπτήρια) και λοιπών χερσαίων συνοδών υποδομών της δραστηριότητας εκτιμούμε ότι πρέπει να καταγραφεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των ζωνών και των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός αυτών που ακολουθεί στα επόμενα Κεφάλαια της ΕΠΜ.

     

    <u>Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση – οριοθέτηση περιοχής και προστατευτέου αντικειμένου (Παραδοτέο </u><u>TA</u><u>3).</u>

    Στο Κεφάλαιο 4.3.2 (σελ. 168-175) του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ δίνεται τεκμηρίωση των προτεινόμενων όρων προστασίας ανά προτεινόμενη Ζώνη προστασίας. Πιο συγκεκριμένα για τις ΖΠΦ-01, ΖΠΦ-04, ΖΠΦ-06, ΖΠΦ-07 και ΖΠΦ-08 της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ παρατίθενται κατ’ αρχάς (σελ. 168-171) οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.<u> Στις εν λόγω επιτρεπόμενες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνεται η ειδική χρήση «24.4: Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)» η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις πλωτές μονάδες εκτροφής θαλασσινών ψαριών, όπως και τις χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης αυτών (ιχθυογεννητικούς σταθμούς, συσκευαστήρια νωπών ιχθύων κλπ) και τις λοιπές χερσαίες συνοδές υποδομές.</u> Επιπροσθέτως, στις σελ. 171-175 του ίδιου Κεφαλαίου παρατίθενται οι εν δυνάμει επιτρεπόμενες για τις εν λόγω Ζώνες χρήσεις και τεκμηριώνεται ο αποκλεισμός τους. Επίσης, η ίδια πληροφορία αποτυπώνεται και στο επιμέρους Παραδοτέο που συνοψίζει για τη συγκεκριμένη περιοχή, ανά ζώνη προστασίας, τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις προτάσεις του τεύχους ΜΑ. <u>Ανάμεσα στις χρήσεις του αποκλείονται δεν περιλαμβάνεται η ειδική χρήση 24.4 για τις υδατοκαλλιέργειες. </u>Με βάση τα παραπάνω η εν λόγω χρήση 24.4. ουσιαστικά αγνοείται στις ΖΠΦ της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω Κεφαλαίου του τεύχους ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ, δεν περιλαμβάνεται ούτε στις επιτρεπόμενες αλλά ούτε και στις αποκλειόμενες χρήσεις.

    Παρόλο όμως που με βάση την παραπάνω πληροφορία, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια δεν επιτρέπεται αλλά ούτε και απαγορεύεται στις προτεινόμενες ΖΠΦ της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, στο αρχείο «ΕΙΔΙΚΕΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ-ΓΗΣ-Β.Κορινθιακός» που συνοδεύει το τεύχος ΜΑ του σχεδίου της ΕΠΜ, <u>εμφανίζεται η σχετική χρήση «24.4: Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)» ως μη επιτρεπόμενη.</u> <u>Στο ίδιο πλαίσιο ως μη επιτρεπόμενη εμφανίζεται και η χρήση 24.2 (Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270)), που περιλαμβάνει και συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις που προορίζονται για την υποστήριξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοκαλλιέργειας (αποθήκες κλπ). </u>

    Η εν λόγω απόλυτη απαγόρευση της υδατοκαλλιέργειας (αλλά και των χερσαίων συνοδών υποδομών) στις προτεινόμενες ΖΠΦ της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ δεν προκύπτει από καμία σχετική τεκμηρίωση του τεύχους ΕΠΜ. Αντιθέτως, όπως έχει ήδη επισημανθεί, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχέδιο της ΕΠΜ δεν περιλαμβάνουν γενικά την νόμιμα υφιστάμενη αλλά και σχεδιαζόμενη δραστηριότητα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοκαλλιέργειας (χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης και λοιπές συνοδές υποδομές των πλωτών μονάδων του Κορινθιακού κόλπου) εντός και πλησίον των GR2450004 και GR2450009 (πρακτικά αγνοούν την δραστηριότητα). Όπως προαναφέραμε, συμφωνούμε ότι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια δεν παρουσιάζει εν γένει σημαντική αλληλεπίδραση με το προστατευτέο αντικείμενο των συγκεκριμένων περιοχών GR2450004 και GR2450009 αλλά θεωρούμε λάθος να μην παρουσιάζονται στοιχεία για αυτήν και κυρίως να απαγορεύεται αναίτια και οριζόντια η δραστηριότητα. Τονίζεται και πάλι ότι μία τέτοια απόλυτη απαγόρευση των χρήσεων 24.2 και 24.4 θα απέκλειε την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας αδειοδοτημένων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης και λοιπών συνοδών υποδομών της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή των GR2450004 και GR2450009 και θα ανέτρεπε την υλοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού για τον κλάδο με βάση την υπό έγκριση ΠΟΑΥ στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των πλωτών μονάδων εκτροφής στο θαλάσσιο μέτωπο του Κορινθιακού Κόλπου πλησίον των χερσαίων περιοχών της παρούσας ΕΠΜ, αποτελούν αντικείμενο της ΕΠΜ 10<sup>α</sup> (GR2530007-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) και έχουν εξεταστεί αναλυτικά σε αυτήν (σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της ΕΠΜ 10<sup>α</sup> η χρήση 24.4: Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις) είναι επιτρεπόμενη). Τονίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσίο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), «…Δε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων.»

    Όπως έχει τεκμηριωθεί με βάση και τα υφιστάμενα στοιχεία νόμιμης λειτουργίας αλλά και σχεδιασμού (βάσει υπό έγκριση ΠΟΑΥ) εγκαταστάσεων της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοκαλλιέργειας εντός και πλησίον των προτεινόμενων περιοχών ΖΠΦ-01, ΖΠΦ-04, ΖΠΦ-06, ΖΠΦ-07 και ΖΠΦ-08 της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ θεωρούμε ότι πρέπει η σχετική χρήση «<u>24.4: Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)» καθώς και η σχετική χρήση 24.2 (Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270) να περιληφθούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες</u>. Ως εξειδίκευση προτείνεται η εξής:

    <u>«Επιτρέπεται η λειτουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας και η δημιουργία νέων (περιλαμβάνονται και οι χερσαίες εγκαταταστάσεις υποστήριξης της λειτουργίας των πλωτών μονάδων εκτροφής όπως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και συσκευαστήρια νωπών ιχθύων καθώς και οι λοιπές χερσαίες συνοδές υποδομές) σύμφωνα με τους ορούς του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), όπως κάθε φορά ισχύει, αλλά και τους ειδικούς όρους λειτουργίας της ΠΟΑΥ θαλάσσιων περιοχών του Κορινθιακού κόλπου (όπως αυτοί θα αποτυπωθούν στο υπό έκδοση ΠΔ)», και μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία των πλωτών μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και σε συνάφεια με τους όρους άσκησης της δραστηριότητας που τίθενται για τoν ΤΚΣ GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (ο οποίος εξετάζεται στη Μελέτη 10α και όχι στην παρούσα 6β)».</u>

    <u> </u>

    <u>Κεφάλαιο 5: Διαχείριση προστατευτέου αντικειμένου (Παραδοτέο ΤΒ).</u>

    Στον Πίνακα 13 του Κεφ. 2.2 του σχεδίου της ΕΠΜ (σελ. 23-24) συνοψίζονται οι στόχοι διαχείρισης για τις περιοχές GR2450004 και GR2450009 (συγκεκριμένα την ΠΠΒ-01 – ELBA 25307-Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Κορινθιακού Κόλπου) διαχωρισμένοι σε 3 κατηγορίες στόχων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΕΠΜ) που είναι (Α) Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών, (Β) Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων και (Γ) Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Όπως είναι αναμενόμενο στον εν λόγω Πίνακα δεν τίθεται κάποιος Γενικός ή/και Ειδικός Στόχος διαχείρισης που να σχετίζεται άμεσα με τη δραστηριότητα της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας (και υδατοκαλλιέργειας γενικότερα), καθώς, όπως έχει ήδη αναλυθεί στο πλαίσιο σχολιασμού των προηγούμενων Κεφαλαίων του σχεδίου της ΕΠΜ, δεν έχει γίνει αναφορά στην εν λόγω δραστηριότητα και δεν έχει γίνει κάποια συσχέτισή της με το προστατευτέο αντικείμενο των εν λόγω χερσαίων περιοχών.

    Στο Κεφ. 5.3.3 του του σχεδίου της ΕΠΜ (σελ. 140-150) παρουσιάζονται τα προτεινόμενα εξειδικευμένα Μέτρα Διαχείρισης της Περιοχής ΠΠΒ-01 (ELBA 25307-Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Κορινθιακού Κόλπου. Αυτά περιλαμβάνουν Μέτρα Διατήρησης τύπων οικοτόπων/ειδών, Μέτρα Διαχείρισης Υδάτων, Μέτρα ρύθμισης της αλιείας, Μέτρα διαχείρισης επισκεπτών, Μέτρα επικοινωνίας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, Μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα, Μέτρα επόπτευσης/φύλαξης κ.α..

    Καθώς η χρήση 24.4 Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)» αλλά και η χρήση 24.2 <u>(Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270)</u> δεν έχουν περιληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες του Κεφ. 4 του σχεδίου της ΕΠΜ, και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει κανένα σχετικό Μέτρο. Επίσης, για τον ίδιο λόγο στον Πίνακα 24.4 (συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους για την ΣΠΠΒ Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος) δεν εμφανίζονται οι χρήσεις 24.2 και 24.4. Στο σημείο αυτό η πρότασή μας για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια, σε συνέχεια της αντίστοιχης πρότασής μας στο Κεφ. 4 του σχεδίου της ΕΠΜ, είναι να προστεθούν για τις ΖΠΦ-01, ΖΠΦ-04, ΖΠΦ-06, ΖΠΦ-07 και ΖΠΦ-08 της ΣΠΠΒ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ τα εξής στη στήλη «Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)» του Πίνακα 24.4 του Κεφ. 5 του σχεδίου της ΕΠΜ (εφόσον βέβαια προστεθούν και οι χρήσεις 24.2 και 24.4):

    <u>«Επιτρέπεται η λειτουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας και η δημιουργία νέων (περιλαμβάνονται και οι χερσαίες εγκαταταστάσεις υποστήριξης της λειτουργίας των πλωτών μονάδων εκτροφής όπως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και συσκευαστήρια νωπών ιχθύων καθώς και οι λοιπές χερσαίες συνοδές υποδομές) σύμφωνα με τους ορούς του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), όπως κάθε φορά ισχύει, αλλά και τους ειδικούς όρους λειτουργίας της ΠΟΑΥ θαλάσσιων περιοχών του Κορινθιακού κόλπου (όπως αυτοί θα αποτυπωθούν στο υπό έκδοση ΠΔ)», και μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία των πλωτών μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και σε συνάφεια με τους όρους άσκησης της δραστηριότητας που τίθενται για τoν ΤΚΣ GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (ο οποίος εξετάζεται στη Μελέτη 10α και όχι στην παρούσα 6β)».</u>

    Αντίστοιχα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και στο ΜΕΤΡΟΦΥΛΛΟ της ΣΠΠΒ Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος.

     

    ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ / APC SA

    #6716
    Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

     Σχολιασμός της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας επί μεμονωμένων θεμάτων του Κεφαλαίου 4 της παρούσας ΕΠΜ:

     Ι. Παρατηρήσεις επί της της προτεινόμενης ομαδοποίησης περιοχών

     Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμφωνεί και χαιρετίζει την πρόταση δημιουργίας του Εθνικού Πάρκου Ορέων Στερεάς Ελλάδας που θα περιλαμβάνει το μοναδικό ορεινό σύμπλεγμα Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας, Παρνασσού, Καλλίδρομου αλλά και το υγροτοπικό σύμπλεγμα της κοιλάδας Σπερχειού που συνδέεται υδρολογικά/οικολογικά με τους ορεινούς όγκους. Θεωρούμε ότι αντίστοιχη υδρολογική σύνδεση υπάρχει στον ανατολικό Τυμφρηστό, ενώ η οικολογική σύνδεση ιδιαιτέρως για μεγάλα θηλαστικά προτεραιότητας (αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο) είναι δεδομένη. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η ΕΖΔ-ΤΚΣ GR2430001 Όρος Τυμφρηστός στο προτεινόμενο Εθνικό Πάρκο, με χαρακτηρισμό τμημάτων των ενδιάμεσων συνδετήριων ορεινών –λοφωδών εκτάσεων ως περιφερειακές ζώνες.

     ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των προτεινομένων χρήσεων γης ανά ζώνη

     Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην κατά παρέκκλιση προσθήκη της χρήσης 33) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης. Η χρήση αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΠΦ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΜ ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Όπως εύγλωττα δηλώνεται, η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΠΜ ή στις γραπτές προδιαγραφές εκπόνησης του έργου, αλλά επιβλήθηκε στο σύνολο των ΕΠΜ κατά τα τελευταία στάδια της εκπόνησης τους και μετά την πρώτη παράδοση των τευχών στο ΥΠΕΝ. Η χρήση αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα και καταχρηστικά στην παρούσα ΕΠΜ, όπως άλλωστε και στο σύνολο των ΕΠΜ που έχουν δημοσιοποιηθεί.
     Στην υπό εξέταση ΕΠΜ η χρήση 33 «κατά παρέκκλιση και σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο» επιτρέπεται στο σύνολο σχεδόν των Ζωνών Προστασίας της Φύσης του συνόλου των προστατευόμενων περιοχών, συγκεκριμένα :
     ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΖΠΦ1 Ανώτερη ζώνη Βαρδουσίων, ΖΠΦ2 Κατώτερη ζώνη Βαρδουσίων, ΖΠΦ3 Ανώτερη ζώνη Γκιώνας, ΖΠΦ4 Βορειοανατολική Γκιώνα, ΖΠΦ5 Νοτιοδυτική Γκιώνα, ΖΠΦ6 Βόρειο ελατόδασος Γκιώνας, ΖΠΦ8 Β-ΒΑ Οίτη και χαράδρα Ασωπού, ΖΠΦ10 Δάση Καλλίδρομου, ΖΠΦ11 Ανατολικός Παρνασσός ΖΠΦ12 Ελατόδασος Πολύδροσου (Β ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ13 Ελατόδασος Ίταμου (Β ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ14 Περιοχή Επταλόφου-Μαριολάτας (ΒΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ15 ΒΔ Παρνασσός, ΖΠΦ16 ΝΔ Παρνασσός
     ΣΠΠΒ Β. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ: ΖΠΦ1 Εκβολή Μόρνου, ΖΠΦ2 Περιοχή Μοναστηρακίου, ΖΠΦ3 Νησίδες Τριζόνια, ΖΠΦ4 Περιοχή Μαραθιά-Τολοφώνα, ΖΠΦ5 Περιοχή Ερατεινής, ΖΠΦ6 Περιοχή Όρμου Λεμονιάς – Αγίων Πάντων, ΖΠΦ7 Περιοχή Αγίων Πάντων – Γαλαξιδίου, ΖΠΦ8 Περιοχή Γαλαξιδίου – Ιτέας, ΖΠΦ9 Λόφοι Πεντεορίων – Αγίας Ευθυμίας
     ΠΠΒ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ: ΖΠΦ1Κορυφές Τυμφρηστού, ΖΠΦ2 ΝΑ ελατόδασος, ΖΠΦ3 ΒΑ ελατόδασος
     Η υπό εξέταση ΕΠΜ εφαρμόζει τη χρήση με περιοριστικούς όρους ως εξής: Κατά παρέκκλιση (για εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές) και εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλακτική όδευση εκτός ΖΠΦ, επιτρέπονται οι κατασκευές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικισμών και την λειτουργία των επιτρεπόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων.
     Ωστόσο:
     -Η διατύπωση «εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλακτική όδευση εκτός ΖΠΦ» θεωρούμε ότι δεν συνιστά επαρκή ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε σχεδιασμούς κυρίως έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε περιβάλλουσες ορεινές περιοχές.
     – Παρόμοια θεωρούμε ότι δεν συνιστά άρτια λύση προς όφελος του προστατευτέου αντικειμένου η επιβολή υπογειοποίησης των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που άλλωστε περιορίζεται σε ελάχιστες δασικές ζώνες, στοχεύοντας προφανώς στη μείωση των κινδύνων ανάφλεξης αλλά αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους πρόσκρουσης/ ηλεκτροπληξίας που επιφέρουν οι εναέριες καλωδιώσεις στα μεγάλα αρπακτικά και άλλα είδη των ανοικτών περιοχών.

     III. Οικολογικοί διάδρομοι Οίτης

     Η ΕΠΜ ορθότατα έχει περιλάβει ως Οικολογικό Διάδρομο (ΟΔ) το τμήμα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) «Όρος Οίτη» (GR104) που δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη ΖΕΠ GR2440007, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει, με βάση το γεγονός πως οι ΣΠΠ αποτελούν την επιστημονική βάση για τον καθορισμό των ΖΕΠ. Παρά, ωστόσο, την πλήρη και αναλυτική τεκμηρίωση που παρατίθεται στο σχετικό κεφάλαιο της ΕΠΜ για την εφαρμογή σε αυτό το τμήμα της ΣΠΠ των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) της ΖΕΠ, και ειδικότερα για την αναγκαιότητα αποκλεισμού εγκατάστασης έργων ΑΠΕ (κυρίως ΑΣΠΗΕ), δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στην ΕΠΜ, με την επίκληση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τις ζώνες εκτός περιοχών NATURA. Εφόσον, ωστόσο, είναι πλήρως τεκμηριωμένη η αναγκαιότητα αυτή της απαγόρευσης, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τυπικούς λόγους, η ΕΠΜ παράγει πρακτικά δέσμευση προς τη Διοίκηση να ενεργήσει προς την αποτροπή εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην εν λόγω ζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη έκδοση ΑΕΠΟ για τον ΑΣΠΗΕ «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» (ο οποίος εμπίπτει εντός του εν λόγω ΟΔ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας είναι απαράδεκτη και ασύμβατη με το οικολογικό καθεστώς της περιοχής και η Διοίκηση πρέπει να προβεί στην ανάκλησή της. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε συνηγορεί και το γεγονός ότι η αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης (ΜΔ) του ΟΦΥΠΕΚΑ, που πραγματοποίησε τη Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, γνωμοδότησε αρνητικά για την αδειοδότησή του και η τελική έγκριση δόθηκε καταχρηστικά μετά τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας, βασισμένη στη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΓΔΠΠ) του ΥΠΕΝ πως «δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ», χωρίς καμία περαιτέρω τεκμηρίωση.

     #6722
     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      Β1. Περιοχή ΙΒ: Όρος Γκιώνας

      • Υποζώνη ΖΠΦ4 «Βορειοανατολική Γκιώνα»

      Όλη η περιοχή είναι βωξιτοπιθανή, ενώ υπάρχουν είδη βωξιτικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν ενεργά πολύγωνα έρευνας και εκμετάλλευσης, που δυστυχώς ανήκουν στη ζώνη προστασίας της φύσης, όπου κατά τον Ν.4685/2020 απαγορεύεται η εξορυκτική δραστηριότητα.

       

      • Υποζώνη ΖΠΦ5 «Νοτιοδυτική Γκιώνα»

      Στην υποζώνη αυτή ανήκει και η ευρύτερη περιοχή των Καρουτών, στην οποία ανήκουν υπαρκτά κοιτάσματα, εκτός των σημειούμενων στο χάρτη (κεφ.4) εμφανίσεων. Και εδώ υπάρχουν εγκεκριμένα πολύγωνα έρευνας που ανήκουν στη ζώνη απαγόρευσης-προστασίας της φύσης.

       

      • Περιοχή ΖΑΠΦ5

      Ως ζώνη απολύτου προστασίας περιλαμβάνει περιοχή (εμφάνιση στο χάρτη-κεφάλαιο 4) πολύ μεγαλύτερη από τις ονομαζόμενες περιοχές προστασίας. Στην ανατολική πλευρά της ζώνης υπάρχουν ενδείξεις πιθανών βωξιτικών κοιτασμάτων.

       

      • ΖΔΟΕ1 «Μεταλλεία»

      Στη ζώνη αυτή οι περιοχές προς έρευνα, οι υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις και τα πιθανά κοιτάσματα, με βάση τις γεωλογικές ενδείξεις, απλώνονται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τις αναφορές του χάρτη (κεφάλαιο 4).

      Επίσης στον πίνακα χρήσεων γης και στον κωδικό (25) αναφέρει ότι επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες «υπό όρους» χωρίς να διευκρινίζει τους όρους αυτούς. Αυτή η γενική αναφορά λέει ότι «δύναται να εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης» της περιοχής.

      Είναι βέβαιο ότι αυτή η γενική αναφορά «υπό όρους» θα οδηγήσει σε αυθαίρετο αποκλεισμό αξιοποίησης κοιτασμάτων βωξίτη, κρίσιμη και στρατηγική πρώτη ύλη. Τα Σχέδια Διαχείρισης δεν αποτελούν μελέτες. Απλά εφαρμόζουν ότι αναφέρεται στις ΕΠΜ. Τα παλαιότερα Σχέδια Διαχείρισης που είχαν τεθεί σε διαβούλευση χωρίς να υλοποιηθούν ή να θεσμοθετηθούν ή ακόμη και αυτά που θεσμοθετήθηκαν, υπερθεμάτιζαν έναντι της αντίστοιχης ΕΠΜ, σε περιορισμούς στην εξορυκτική δραστηριότητα.

      Το «υπό όρους» δεν έχει νόημα εφόσον σε μια ζώνη που κατ’ αρχάς επιτρέπεται η εξόρυξη κάθε έργο κρίνεται από την ΜΠΕ του και την Ειδική Οικολογική Εκτίμηση-Μελέτη και ή απορρίπτεται ή τροποποιείται ή γίνεται αποδεκτό ως έχει.

       

      ε. Ζώνες ΖΠΦ1, ΖΠΦ2, ΖΠΦ4 Δάση Καλοσκόπης-Παύλιανης-Μαυρολιθαρίου

       

      Στην περιοχή Καλοσκόπης και Μαυρολιθαρίου υπάρχουν βωξιτικές ζώνες (στη μελέτη αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν). Θα πρέπει να επιτραπεί η έρευνα κα η υπόγεια αξιοποίηση κοιτασμάτων με την έγκριση αντίστοιχων ΜΠΕ. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στις γενικές παρατηρήσεις, η υπόγεια εκμετάλλευση, λόγω της φύσης των πετρωμάτων, του βάθους και της γεωλογίας της περιοχής <u>δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις υπερκείμενες προστατευόμενες περιοχές και πολύ περισσότερο στα προστατευόμενα είδη. </u>

      <u> </u>

      <u>1Γ. Όρος Οίτη-Φαράγγι Γοργοποτάμου</u>

      <u> </u>

      <u>Α) ΖΠΦ8</u>

      <u> </u>

      Νότια της ΖΔΟΕ2 εντός της ΖΠΦ υπάρχουν πιθανά κοιτάσματα βωξίτη όπως και πολύγωνα έρευνας-εκμετάλλευσης, που είναι σε ισχύ. Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που υπάρχουν ή έχουν αδειοδοτηθεί, δεν αναφέρεται τί θα απογίνουν. Ο περιορισμός ανάπτυξης νέων βωξιτικών κοιτασμάτων, είναι ιδιαίτερα έντονος (βλέπε χάρτη κεφαλαίου 4) αφού δεν είναι δυνατή η έρευνα εντός βωξιτοπιθανών περιοχών που ανήκουν σε Ζώνη Προστασίας της Φύσης.

      Ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις Γενικές Παρατηρήσεις του σημειώματός μας.

       

      <u>Β) Υποζώνη ΖΔΟΕ2 «Δύο Βουνά Οίτης»</u>

      Στην υποζώνη αυτή η δυνατότητα ανάπτυξη βωξιτικών κοιτασμάτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Η έρευνα για την εύρεση -αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων πρέπει ιδιαίτερα να επεκταθεί και βόρεια της υποζώνης (εντός ΖΠΦ8) και νότια αυτής (εντός ΖΠΦ8).

      Ισχύουν ότι έχουν αναφερθεί στις Γενικές Παρατηρήσεις του σημειώματός μας.

      Στον πίνακα χρήσεων γης και στον Κωδικό (25) αναφέρει ότι επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες «υπό όρους». Ισχύουν τα ίδια που γράφτηκαν στην παράγραφο 1Β, υποπαράγραφο (δ)

       

      <u>1.Ε. Όρος Παρνασσός</u>

      • <u>ΖΠΦ11 «Ανατολικός Παρνασσός»</u>

      Ανατολικά και νότια της ΖΑΠΦ9 (Κορυφές Ανατολικού Παρνασσού) (χάρτης κεφαλαίου 4), εντός της ΖΠΦ11, υπάρχουν περιοχές που χρήζουν έρευνας για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων βωξίτη.

      Όπως αναφέραμε και στις γενικές παρατηρήσεις του σημειώματός μας, δεν πρέπει να απαγορεύεται η έρευνα εντός των ζωνών προστασίας της φύσης.

      • <u>Υποζώνη ΖΠΦ14 περιοχή Άνω Πολύδροσου</u>

      Σε όλη αυτή την περιοχή υπήρχαν παλιές εκμεταλλεύσεις βωξίτη. Υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες ανεύρεσης νέων κοιτασμάτων. Αναφέρουμε και πάλι ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται η έρευνα εντός των ζωνών προστασίας.

      <u> </u>

      • <u>ΖΠΦ15 «Βορειοδυτικός Παρνασσός»</u>

      Εντός αυτής της περιοχής υπάρχουν σε λειτουργία μεγάλες εκμεταλλεύσεις βωξίτη όπως στην περιοχής της Βάργιανης.

      Δεν αναφέρεται πουθενά αυτό στη μελέτη και φυσικά καμία αναφορά για το παρόν και το μέλλον των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.

      Όλη αυτή η περιοχή είχε σημαντικές εκμεταλλεύσεις βωξίτη στο παρελθόν και θεωρείται πιθανή η εύρεση νέων κοιτασμάτων. Και πάλι αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να ισχύουν οι απαγορεύσεις έρευνας.

      • <u>Υποζώνη ΖΔΟΕ4 </u><u>“</u><u>Μεταλλεία Παρνασσού</u><u>”</u>

      Αυτά που αποτυπώνονται στο χάρτη του κεφαλαίου 4 είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων κοιτασμάτων βωξίτη γύρω από τις σημειωμένες περιοχές. Πάλι τίθεται το θέμα μη περιορισμού της έρευνας σε περιοχές εκτός της ΖΔΟΕ4.

       

      #6728
      ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

       Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση Ε.Π.Μ., εντός των Υποζωνών ΖΔΟΕ 1 «Αιολικά Πεντεορίων» και ΖΔΟΕ2 «Αιολικά Τολοφώνος» οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης που προτείνονται φαίνεται ότι αφορούν <u>μόνο</u> στη συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων αιολικών πάρκων εντός των προκαθορισμένων γηπέδων (πολυγώνων) υπό όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

       Η διατύπωση αυτή κατ’ αρχάς φέρεται ότι αποκλείει την εύλογη δυνατότητα ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων των σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. με ριζική ανανέωση λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Περαιτέρω, φέρεται ότι αποκλείει εκ των προτέρων τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων έργων Α.Π.Ε. και μάλιστα σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας, ως έχουν χαρακτηριστεί τμήματα της περιοχής μελέτης της εν λόγω Ε.Π.Μ..

       Είναι προφανές ότι η απαγόρευση κατασκευής έργων Α.Π.Ε. στις εν λόγω περιοχές και ιδίως η τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάμενων Α.Ε.Π.Ο. για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση ή την τροποποίηση στον σχεδιασμό ενός αιολικού πάρκου που έχει ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής του, δεν δύναται να αποκλείεται εκ των υστέρων μέσω της υπό διαβούλευση γενικής μελέτης – Ε.Π.Μ. ή μέσω της έκδοσης του σχετικού Π.Δ., πολλώ δε μάλλον σε περιοχές με αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό και με διαμορφωμένες υποδομές που θα επιφέρουν ακόμη περισσότερη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θα οδηγήσουν τη χώρα πιο κοντά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την πράσινη ενέργεια.

       Επιπλέον, η εν λόγω απαγόρευση αποθαρρύνει τους κυρίους των σταθμών Α.Π.Ε. από την αντικατάσταση των ανεμογεννητριών παλαιάς τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα για μείωση του αριθμού τους και τη μείωση του κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καταλήγοντας περαιτέρω σε προφανή απαξίωση των σχετικών οικονομικών επενδύσεων.

       Εξάλλου για τα εν λειτουργία έργα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι προβλέπονται ειδικά μέτρα για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση της συμμόρφωσης στην Α.Ε.Π.Ο., όπως τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό τον καθορισμό πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης ή επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ των έργων, ακόμη και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα και τέλη.

       Εντός της ανωτέρω Υποζώνης ΖΠΦ4 «Περιοχή Μαραθιά-Τολοφώνα» φέρεται ότι δεν περιλαμβάνεται ως επιτρεπόμενη χρήση γης η εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης, μη λαμβάνοντας υπόψιν ότι στη γειτονική περιοχή (ΖΔΟΕ2) υφίσταται Υποσταθμός ανύψωσης τάσης.

       Οι αιολικοί σταθμοί, καθώς και οι σταθμοί αποθήκευσης, λόγω των ιδιαίτερων φιλικών προς το περιβάλλον χαρακτηριστικών τους, δε θα πρέπει να υπόκεινται σε οριζόντιους αποκλεισμούς, αλλά να αξιολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια. Το κατάλληλο εργαλείο για την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την υλοποίηση ή μη τέτοιων επενδύσεων, είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) από τους φορείς των έργων, οι οποίες, μέσω και των απαιτούμενων καταγραφών πεδίου, αδιαμφισβήτητα και με επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνουν πως η υλοποίηση, πόσο δε μάλλον ο εκσυγχρονισμός και η ριζική ανανέωση των έργων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ουδόλως διαταράσσει την ακεραιότητα και τη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών, ούτε προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις ως προς τους σχετικούς στόχους διατήρησης.

       Τονίζεται οτι οι Ε.Π.Μ., κατά το στάδιο της εκπόνησής τους, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν <u>όλα</u> τα δεδομένα στις υπό μελέτη περιοχές, ήτοι τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα και τα εν λειτουργία έργα, καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές της υπό μελέτη περιοχής. Η θέσπιση εκτεταμένων ζωνών αποκλεισμού που δεν στηρίζονται σε πρωτογενή δεδομένα αποκλείουν οριζόντια τη δυνατότητα ανάπτυξης έργων, στα οποία <u>τεκμηριωμένα</u> έχουν εκτιμηθεί οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και έχουν αξιολογηθεί μέσω νόμιμων διοικητικών πράξεων, όπως είναι οι εν ισχύ ΑΕΠΟ.

       #6731
       Φωτεινή Δεληβοριά

        Η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατευθεί πασει θυσία!! Άλλωστε οι ζώνες είναι προστατευόμενες και πρέπει να απαγορευτεί κάθε εξόρυξη και κάθε επίδραση που θα τις καταστρέψει.
        Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους και να προστατεύουν το περιβάλλον της χώρας μας. Και οι οδηγίες για την βιοποικιλότητα από την ΕΕ προστατεύουν τις ζώνες αυτές.

        #6736
        MicAnt

         Η Υποζώνη ΖΠΦ1 «Εκβολή Μόρνου» στην περιοχή Natura 2000 (GR2450004) Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού (ΕΖΔ-ΤΚΣ) περιλαμβάνει και την έκταση μεταξύ της ανατολικής όχθης του ποταμού ΜΟΡΝΟΥ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ποταμός), των οικισμών ΜΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ μέχρι πριν τα νότια όρια του οικισμού Καστράκι Δήμου Δωρίδος. Μέσα σε αυτή την περιοχή βρίσκονται αξιόλογες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προσδίδοντας σημαντική οικονομική αξία στην ευρύτερη κοινωνία, οι περισσότερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνταν στην συγκεκριμένη περιοχή πριν τον χαρακτηρισμό της ως Natura 2000 (Νοέμβριος 1999). Οι τοπικοί οδοί που διέρχονται σε αυτό το τμήμα, πρέπει να εκσυγχρονιστούν για να είναι βιώσιμες οι εταιρίες και να μην υπάρξουν ατυχήματα. Σε αυτή την περιοχή βρίσκεται και η ΕΟ Αντιρρίου-Ιτέας καθώς και ο οδικός κόμβος των Μαλαμάτων που παραδόθηκε το 2023. Η περιοχή αυτή βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τις ακτές. Τέλος, στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), δεν υπάρχουν λίμνες, ποτάμια (που να έχουν ενταχθεί σε Natura 2000), αρχαιολογικοί χώροι ή τουριστικές εγκαταστάσεις. Παρακαλώ να γίνει επανεξέταση των ορίων της περιοχής Natura 2000 (GR2450004) και συγκεκριμένα της Υποζώνης ΖΠΦ1, ώστε να εξαιρεθεί η παραπάνω περιγραφόμενη έκταση.

         #6775
         ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

          Η Φωκίδα αποτελεί μια ιδιάζουσα γεωγραφική ενότητα, η οποία διέπεται σε μεγάλο ποσοστό της εδαφικής της έκτασης από καθεστώς δεσμευτικών όρων και προστασίας :
          -Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Δελφών και Ευρύτερου Δελφικού Τοπίου (η οποία αποτελεί μεγάλη έκταση)
          -Περιοχές του δικτύου Natura 2000 :
          • GR2450001«ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ»
          • GR2450008 «ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ»
          • GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ,
          • GR2450007ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ
          • GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
          • GR2410002 «ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
          • GR2450009 «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»
          • GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ
          • GR2530007 «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ»

          -Λίμνη Μόρνου και αγωγός μεταφοράς νερού στην πρωτεύουσα
          – Ιστορικοί τόποι, τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακοί οικισμοί
          – Δασικές εκτάσεις
          Πλέον των ανωτέρω, μεγάλο τμήμα των ορεινών όγκων συγκεντρώνει μεταλλευτική δραστηριότητα (εξόρυξη βωξίτη).
          Έτσι λοιπόν το απόθεμα γης της Φωκίδας για την επιβίωση και την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, «πιέζεται» ασφυκτικά και καθίσταται εξαιρετικά ανταγωνιστικό, αν λάβει κανείς υπόψη του τα τελευταία χρόνια και την «επέλαση» των ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων). Η εισαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών έγινε με την επίκληση στο «επιτακτικό δημόσιο και οικονομικό συμφέρον» ακόμη και εάν οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως πολύ σημαντικές όπως π.χ. αιολικά πάρκα σε περιοχές Νatura σημαντικές για την ορνιθοπανίδα.

          Για το Δήμο Δωρίδος η περιοχή που χαρακτηρίζεται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ως «Σύνθετη περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος», αποτελεί ένα δυναμικό τμήμα γης με πολλαπλές δυνατότητες το οποίο σήμερα συγκεντρώνει την κατ’ εξοχήν κοινωνικοοικονομική ζωή του πληθυσμού του Δήμου και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αστικών και εξωοικιστικών (κατοικία, βιοτεχνία, καλλιέργειες, τουρισμός, κτηνοτροφία κ.α.).
          Ειδικότερα, παρατηρήσεις επί των χαρακτηρισμένων Ζωνών της ομάδας περιοχών Natura«Σύνθετη περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος»:
          1.
          Στην ΖΒΔΦΠ περιοχής Μόρνου, Μαλαμάτων, Μανάγουλης, υπάρχουν οικισμοί αλλά και διάσπαρτες κατοικίες και κτίσματα. Επίσης, άτυπη βιοτεχνική περιοχή με χαμηλής κυρίως όχλησης βιοτεχνική δραστηριότητα. Αποτελεί όμως την κατ’ εξοχήν πεδινή περιοχή του Δήμου Δωρίδας στην οποία έχουν κατασκευαστεί εγγειοβελτιωτικά έργα και τελεί υπό αναδασμό με αγροτική και πτηνο-κτηνοτροφική δραστηριότητα. Είναι μια περιοχή με μονοετείς καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες (εσπεριδοειδή, ελλαιοκαλλιέργειες),οπωροκηπευτικά αλλά και με πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα αναδασμού και λοιπά έργα υποδομής καθώς και οι ανωτέρω αναφερθείσες χρήσεις συνυπάρχουν και στην ΖΠΦ1, ως συνέχεια.
          Επιπρόσθετα, στη ΖΠΦ1 υπάρχουν διάσπαρτα μικρά ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα σωμάτια, τουριστικές κατοικίες, μικρής δυναμικότητας<50κλινών) και καταστήματα εστίασης στην παραλία Χιλιαδούς. Επίσης, στην παραλία της ΖΠΦ1 υπάρχουν δύο ιχθυογεννητικοί σταθμοί.
          Έτσι λοιπόν προτείνουμε την κατάργηση της ΖΠΦ1 και την ενσωμάτωση της στην συνορεύουσα περιοχή ΖΒΔΦΠ εκτός από την παραλιακή περιοχή πλησίον των εκβολών του ποταμού Μόρνου και έως τον ιχθυογεννητικό σταθμό “Avramar” (πρώην Σελόντα).
          2.
          Η Ζώνη ΖΠΦ5 αποτελεί αυτό ακριβώς που ορίζεται στις γκρι Ζώνες ΖΒΔΦΠ «Αγροτικές εκτάσεις με κτίσματα πέριξ των οικισμών», αφού περιλαμβάνει αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες (κυρίως ελαιόδεντρα) και δασικές περιοχές ανάμεσα από τους οικισμούς Ερατεινής και Πανόρμου και ουσιαστικά αποτελεί τον εξωτερικό χώρο των ανωτέρω οικισμών.
          Ως εκ τούτου, προτείνεται να καταργηθεί ως ΖΠΦ5 και να ενσωματωθεί ως ΖΒΔΦΠ, σύμφωνα με τις γειτνιάζουσες γκρι Ζώνες ΖΒΔΦΠ Ερατεινής –Πανόρμου.
          3.
          Στην περιοχή GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ, η οποία αποτελεί μια περιοχή περιορισμένης έκτασης και μικρού εύρους, θα πρέπει να αποκλειστεί η περαιτέρω χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
          Ήδη έχει εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός ΑΣΠΗΕ, ειδικά στην Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος, ενώ έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται στη φάση της αδειοδότησης και άλλοι σταθμοί ΑΠΕ στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ευπαλίου, Τολοφώνας, Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, αλλά και της γειτονικής Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών.
          Τα έργα ΑΠΕ έρχονται να εκτοπίσουν και να υποκαταστήσουν σε μια μικρή έκταση γης του Δήμου Δωρίδος, η οποία όμως αποτελεί την καρδιά της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, άλλες ανθρωπογενείς χρήσεις με μόνο σκοπό την επιχειρηματικότητα, που όμως είναι επιχειρηματικότητα που δεν θα συνεισφέρει στην τοπική οικονομία, αλλά αντίθετα θα τη συρρικνώνει σταδιακά.
          Για τις Ζώνες ΖΒΔΦΠ – γκρι ζώνες (αγροτικές εκτάσεις και εκτάσεις πέριξ των οικισμών) σύμφωνα με το Χάρτη 2:Προτεινόμενες ζώνες προστασίας για τη Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος – ο αποκλεισμός εγκατάστασης ΑΠΕ είναι καθοριστικής σημασίας, διότι η χρήση αυτή θα ανταγωνίζεται τις εναπομένουσες χρήσεις των ζωνών αυτών, οι οποίες σημειωτέων είναι πολύ μικρές σε έκταση και εύρος και επομένως οι επιπτώσεις από τις ΑΠΕ, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, ο κατακερματισμός του φυσικού τοπίου, η οπτική και ακουστική όχληση (όλα αυτά πέριξ των οικισμών) θα είναι πολύ πιο έντονες.
          Σαν αποτέλεσμα της εγκατάστασης ΑΠΕ στις περιοχές αυτές θα ήταν πλέον της υποβάθμισης των οικοτόπων εξαιτίας της διάνοιξης δρόμων, των εκχερσώσεων, των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και η υποβάθμιση της αξίας της γης, οι αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η συρρίκνωση δραστηριοτήτων σχετικών με τον τουρισμό. Τοπίο με «φυτεμένες» ανεμογεννήτριες, καθόλου ελκυστικό για άλλες χρήσεις.
          Ήδη η περιοχή «Ψαρομύτα», πρώην κατάφυτη περιοχή με κέδρους που καταλήγει στο ομώνυμο ακρωτήριο με έναν από τους ωραιότερους φάρους του πολεμικού Ναυτικού, η μεγαλύτερη σε εύρος περιοχή της GR2450004, «πλήρωσε» το τίμημα της εγκατάστασης ΑΠΕ (περιοχή ΖΔΟΕ2).
          Και βέβαια η εγκατάσταση ΑΠΕ, η οποία επιλέγεται αποσπασματικά αφού δεν λαμβάνεται η υπόψη η αλλοίωση που θα προκληθεί, έρχεται να ασκήσει ασφυκτική πίεση στις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, που ενίοτε είναι αλληλένδετες με τη διατήρηση σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας και πανίδας ή σπάνιων και απειλούμενων ενδημικών ειδών.
          Ο Δήμος Δωρίδος λόγω της γεωμορφολογίας του, έχει ελάχιστο πεδίο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, μια από τις περιοχές αυτές είναι η πεδινή περιοχή του Μόρνου (περιοχή ΖΒΔΦΠ Μόρνου, Μαλαμάτων, Μανάγουλης όπως προαναφέρθηκε), η οποία αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας, έχει εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα αναδασμού. Αντί της ενθάρρυνσης, ο τομέας αυτός περιορίζεται και συρρικνώνεται με την διεξοδικότητα που παρατηρείται όσον αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ.
          Εν κατακλείδι, ένας βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός για την περιοχή, θα ήταν αυτός που θα διασφάλιζε από την μια πλευρά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως πολύτιμων φυσικών πόρων για τις επερχόμενες γενιές αλλά από την άλλη, ισορροπία στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παραγωγική πολυμορφία και συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραμονή και ποιότητα ζωής του πληθυσμού στον τόπο του.

          Σχετικά με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, του Εθνικού Πάρκου Ορέων Στερεάς Ελλάδας,
          • GR2450001«ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» (ΕΖΔ)
          • GR2450008 «ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» (ΖΕΠ)
          • GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ (ΕΖΔ)
          • GR2450007ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ (ΖΕΠ)

          Παρατηρούμε τα εξής :
          Στα Βαρδούσια έχουν οριστεί μόνο Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Ζώνες Προστασίας της Φύσης ΖΠΦ1 και ΖΠΦ2.
          Από τις προτεινόμενες χρήσεις στις περιοχές ΖΠΦ1 και ΖΠΦ2, καθίσταται σαφές ότι κατά τη διαδικασία εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) δεν συλλέχτηκαν επαρκή πρωτογενή δεδομένα, ούτε έγινε καταγραφή δραστηριοτήτων, έτσι ώστε μετά την επιστημονική μελέτη των δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων για τις εξεταζόμενες περιοχές, να τεκμηριωθούν στη συνέχεια και να καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις.
          1.
          Ιδιωτική έκταση, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μελισσοκομική δραστηριότητα
          Με βάση την ανωτέρω ζωνοποίηση, καταργείται η έννοια της ιδιωτικής έκτασης. Όπως επίσης καταργούνται και παραδοσιακές χρήσεις όπως η γεωργία.
          Εκτάσεις με την ένδειξη ΠΑ, ΑΑ και ΑΔ στον αναρτημένο δασικό χάρτη ή στον κυρωμένο δασικό χάρτη, αφορούν σε γεωργικές -ιδιωτικές εκτάσεις. Εκτάσεις που παραδοσιακά ήταν γεωργικές για βιοποριστικούς λόγους, στις προτεινόμενες Ζώνες ΖΠΦ1 και ΖΠΦ2 δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ο αγροτικός τομέας.
          Για να αποκατασταθεί η αδικία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΖΒΔΦΠ) και να επιτραπεί η άσκηση του αγροτικού τομέα υπό όρους.

          Η κτηνοτροφία κατ’ εξοχήν παραδοσιακή δραστηριότητα στα βουνά της Φωκίδας, καταργείται αφού σύμφωνα με την τεκμηρίωση αποκλεισμού της Μελέτης, οι κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι ασύμβατες με τους προτεινόμενους όρους άσκησης των χρήσεων.
          Και εδώ ανακύπτει το εξής παράδοξο : ενώ επιτρέπεται η ελεύθερη βόσκηση ως χρήση, ο κτηνοτρόφος δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του νόμιμα αφού δεν θα μπορεί να κατασκευάσει σταυλική εγκατάσταση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αδειδότησης των ποιμνιοστασίων, βουστασίων και λοιπών κτηνοτροφικών μονάδων δεν είναι δυνατόν να αδειοδοτηθεί κτηνοτρόφος χωρίς σταυλική εγκατάσταση (επιφάνειας ανάλογης του είδους και του αριθμού των ζώων). Και ως γνωστόν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού περιοχές και μάλιστα θα πρέπει να απέχουν από τα όρια των οικισμών αποστάσεις ανάλογες με το είδος και τον αριθμό των ζώων.

          Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ακόμη και αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει έκταση για την κατασκευή της κτηνοτροφικής του εγκατάστασης, αιτείται παραχώρηση δασικής έκτασης από το αρμόδιο Δασαρχείο και μετά την έγκρισή της, μπορεί να κατασκευάσει και να διατηρήσει την εγκατάστασή του υπό τους όρους που τίθενται από την προαναφερόμενη υπηρεσία.
          Όλα τα ανωτέρω φαίνεται πως δεν είναι γνωστά στους μελετητές που συνιστούν την Ομάδα Μελέτης με την πληθώρα των ειδικοτήτων (Βιολόγοι, Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωλόγοι, κ.λ.π.) και επομένως για την αποκατάσταση της αδικίας στον προσφιλή κλάδο της κτηνοτροφίας θα πρέπει να καθοριστούν Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΖΒΔΦΠ) όπου θα επιτρέπεται η άσκηση της κτηνοτροφίας υπό όρους.
          Δεν γίνεται αναφορά στη μελισσοκομική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί επίσης παραδοσιακή δραστηριότητα στους ορεινούς όγκους της Φωκίδας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι σαν απειλή των οικοτόπων, αλλά σαν αναπόσπαστη λειτουργία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του βιοπορισμού του ανθρώπινου πληθυσμού.
          2.
          Σχετικά με κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (υπέργειων και υπόγειων)
          Στους πίνακες τεκμηρίωσης αποκλεισμού, για τις κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, γίνεται η αναφορά ότι «εκ του νόμου επιτρέπεται μόνο για εντός σχεδίου και εντός οικισμού περιοχές»
          Η ανωτέρω τεκμηρίωση δεν λαμβάνει υπόψη σοβαρές παραμέτρους που αφορούν σε έργα υποδομής που είναι απαραίτητα στους οικισμούς και απαιτούν κατασκευές και εγκαταστάσεις και σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμούς περιοχές.
          Για παράδειγμα :Όπως είναι γνωστό οι ορεινοί όγκοι αποτελούν τις σημαντικότερες αποθήκες πόσιμου νερού που καλύπτουν τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών. Τα έργα μεταφοράς νερού απαιτούν κατασκευές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού. Επίσης μπορεί να απαιτηθεί η διάνοιξη δασικής οδού για πρόσβαση σε πηγές για την καλλιέργεια αυτών ή για τη συντήρησή τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέτοιου είδους παράμετροι ότι δηλαδή για έργα υποδομής και κοινής ωφελείας μπορεί να απαιτηθούν εργασίες σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές.
          Επίσης σχετικά με έργα υποδομής και κατασκευές :
          • Να επιτρέπεται η συντήρηση, βελτίωση, αποκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός έργων υποδομής και κοινής ωφελείας, σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχές
          • Να επιτρέπεται η απόληψη φερτών υλών από εγκεκριμένους χώρους (όπως ποτάμια) για την κατασκευή έργων υποδομής
          • Να επιτρέπεται ο καθαρισμός φερτών υλών από ποτάμια ή ρέματα
          • Να επιτρέπεται η εξόρυξη παραδοσιακών λατομικών προϊόντων για τοπική χρήση

          3.
          Σχετικά με δραστηριότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
          Δεν γίνεται αναφορά στα υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Βαρδουσίων καθώς σε χρήσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και αναψυχής που δεν θα θίγουν το φυσικό περιβάλλον των ορεινών όγκων αλλά θα μπορούσαν να προσελκύσουν οικοτουριστικό ενδιαφέρον.
          Για την αποκατάσταση της αδικίας, θα πρέπει να καθοριστούν Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΖΒΔΦΠ) όπου θα επιτρέπονται δραστηριότητες οικοτουρισμού.
          Εξυπακούεται ότι τα υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Βαρδουσίων θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ΖΒΔΦΠ.
          Εν κατακλείδι, στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη παρατηρείται μια απαξίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και χρήσεων που στο πέρασμα των αιώνων συνυπήρχαν αρμονικά με τους οικότοπους των περιοχών. Υπήρχε συνοχή με τα κοινωνικά, ιστορικά πολιτισμικά και οικονομικά γνωρίσματα του τόπου και παράλληλα διατήρηση τόσο της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων όσο και του ανθρώπινου πληθυσμού.
          Η τεκμηρίωση αποκλεισμού και οι οριζόντιες απαγορεύσεις δραστηριοτήτων, δεν πείθουν ως προς την αναγκαιότητα αποκλεισμού τους για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
          Αντίθετα αντιμετωπίζονται ευνοϊκά άλλες χρήσεις, όπως οι ΑΠΕ, οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν την εκτός σχεδίου δόμηση, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις τους στις ΖΠΦ, ταυτίζοντας το εθνικό συμφέρον με το οικονομικό κέρδος σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς :
          Δεν εξετάζεται ο κατακερματισμός του φυσικού τοπίου, η απώλεια οικοτόπων, οι επιπτώσεις από τις διανοίξεις δρόμων, η μη αναστρέψιμη αλλοίωση των κορυφογραμμών με την εγκατάσταση βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ζητήματα υποβάθμισης υδροφορέων, ζητήματα διάβρωσης, τροφοληψίας, η υποβάθμιση της αξίας της γης και η συρρίκνωση μορφών τουρισμού αλλά και της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οπτική και ακουστική όχληση, η διαχείριση των αποβλήτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, οι επιπτώσεις κυρίως σε ορνιθοπανίδα και χειρόπτερα και άλλες οχλήσεις και επιπτώσεις.
          Κατ’ αναλογία με τα Βαρδούσια, αντιμετωπίζεται στην «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Π.Ε. Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας» και η χωρική περιοχή Natura της Γκιώνας, όπου επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ιδιοκτησία, την άσκηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, μελισσοκομία κ.α.

          Δεν αποτυπώνονται ήπιες δομές ορεινών δραστηριοτήτων, όπως το ορεινό καταφύγιο της Γκιώνας (που αποτελεί εφαλτήριο για πεζοπορικές διαδρομές, ποδηλασία βουνού, την κατάβαση του μοναδικού σε ομορφιά φαραγγιού της «Ρεκάς»), τα αναρριχητικά πεδία (με σημαντικότερο το αναρριχητικό πεδίο της Συκιάς), το Δασικό Χωριό «Καψίτσα». Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη περαιτέρω δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, ο οποίος με κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση για την προστασία και διαφύλαξη των φυσικών πόρων, προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αναγεννά την τοπική κοινωνία και δίνει κίνητρα για την οικονομική επιβίωση και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών.

          Έτσι η Γκιώνα, σύμφωνα με την τεκμηρίωση αποκλεισμού της προτεινόμενης Ειδικής Μελέτης, «παραδίνεται» σε δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων μεταλλεία και ΑΠΕ, οι οποίες σημειωτέων χαρακτηρίζονται από μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

          Τέλος, δεν γίνεται αναφορά μεγάλα έργα υποδομής όπως
          ο οδικός άξονας «ΑΜΦΙΣΣΑ -ΙΤΕΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ» που αποτελεί την συνέχεια της υπό κατασκευή έργου ΜΠΡΑΛΛΟΣ –ΑΜΦΙΣΣΑ, οδική σύνδεση μεταξύ Λαμίας – Ιτέας – Αντιρρίου και θα επιτρέψει την σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τα οποία είναι σε τελικό στάδιο μελετών.

          #6815
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

           Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την παρούσα διαβούλευση  μόλις την 19-02-2024. Λόγω της ασφυκτικής  προθεσμίας ολοκλήρωσής της δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί σε βάθος η ΕΠΜ και το ΣΔ,  επιθυμούμε όμως  να διατυπώσουμε εντελώς επιγραμματικά τα παρακάτω σχόλια που αφορούν στη περιοχή ευθύνης μας προς υποβοήθηση των συντακτών πρίν την οριστικοποίηση της ΕΠΜ και του ΣΔ τα οποία βεβαίως δεν καλύπτουν όλο το αντικείμενο , χωρίς αυτό να θεωρηθεί ως υπηρεσιακή γνωμοδότηση, την οποία και θα  υποβάλλουμε  όταν  μας ζητηθεί αρμοδίως.

           ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

           Έχουν διακριθεί πολλές ζώνες προστασίας. Δεν κατανοούμε γιατί στις ΖΠΦ 12,13,14,15,16, 17 που καλύπτουν τεράστια έκταση προτείνεται να απαγορεύεται η θήρα. Θα υπάρξουν εύλογες αντιδράσεις από τις κυνηγετικές οργανώσεις αλλά και από τα Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια. Στη θέση Ίταμος και βορειότερα της ΖΠΦ 13 και στη θέση Ζαμπειός (νότιο μέρος  της ΖΠΦ 14) υπάρχουν  πολλές μεμονωμένες εξοχικές κατοικίες ή συγκροτήματα αυτών και ακόμη περισσότερα οικόπεδα που έχουν αγοραστεί ή διατίθενται  για τον σκοπό αυτό. Πουθενά δεν είδαμε να γίνεται σχόλιο για την εκτός σχεδίου δόμηση.

           ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

           Δεν κατανοούμε γιατί προτείνεται Ζώνη Απολύτου Προστασίας της Φύσης και μάλιστα μεγάλου εμβαδού.  Μόνο εάν επρόκειτο για πυρήνα Εθνικού Δρυμού θα ήταν αποδεκτό. Επίσης γιατί να απαγορεύεται η  θήρα στη ΖΠΦ6;

           ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

           Δεν κατανοούμε γιατί προτείνονται δύο Ζώνες Απολύτου Προστασίας της Φύσης και μάλιστα μεγάλου εμβαδού στις οποίες θα απαγορεύεται η βόσκηση και η θήρα.  Οι ζώνες αυτές αποτελούν παραδοσιακούς βοσκοτόπους. Εάν αιτία θεσμοθέτησής τους ως ΖΑΠΦ είναι κάποια προστατευτέα είδη μικροχλωρίδας , φρονούμε ότι θα είχαν ήδη εξαφανιστεί από την ανέκαθεν ασκούμενη βοσκή εάν αυτή ήταν επιζήμια.  Να μην διώξουμε την κτηνοτροφία από τα βουνά μας που αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα στη Φωκίδα.  Τέλος, δεν συμφωνούμε να απαγορευτεί η θήρα στην ΖΠΦ1.  Υπόψη ότι μεγάλο μέρος της ΖΑΠΦ2 και ΖΠΦ1 καλύπτει η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας η λειτουργία της οποίας μπορεί μεν σήμερα να έχει ανασταλεί, υπάρχει όμως περίπτωση επαναλειτουργίας της στο μέλλον πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

            

           Πέραν των ανωτέρω, οι χάρτες οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ ‘87 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους δασικούς χάρτες και την Κτηματογράφηση  και όχι σε άλλο σύστημα.

           #6817
           ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

            αταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας στα πλαίσια της διαβούλευσης της Μελέτης <u>6β</u>: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

             

            Παρατηρούμε κατ΄αρχήν ότι από τη μελέτη προκύπτει ότι  μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή, προκαλούν από τη φύση τους ιδιαίτερα σημαντικές απειλές. Συγκεκριμένα:

             

            1. <u>Επιφανειακή </u>εξόρυξη ορυκτών, κυρίως βωξίτη αλλά και άνθρακα<b>. </b>Γίνεται εκτεταμένα στους ορεινούς όγκους της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στις περιοχές Natura{GR2410002 ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΖΕΠ), GR2440007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (ΖΕΠ), GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (ΕΖΔ), GR2440006 ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ (ΕΖΔ), GR2440007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (ΖΕΠ), GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ (ΕΖΔ) , GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΖΔ-ΤΚΣ),  GR2450007 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ (ΖΕΠ),  GR2450008 ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (ΖΕΠ) και GR2450009 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (ΖΕΠ) }.

            Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη σε κάποιες προστατευόμενες περιοχές (Παρνασσός Γκιώνα),  συνδέεται και  με τη διάνοιξη δρόμων και πρόσβαση του ανθρώπου σε πρώην απρόσιτες περιοχές που αποτελούν επίσης απειλή. Συνήθως προκαλεί απώλεια/αλλοίωση διαθέσιμων ενδιαιτημάτων, κατακερματισμό ενδιαιτημάτων και θέσεων φωλεοποίησης πτηνών <i> </i>και όχληση από τη χρήση εκρηκτικών και τις μεταφορές με χρήση βαρέων οχημάτων.

            Κατά τη γνώμη μας ορθά προτείνεται ο περιορισμός της δραστηριότητας σε συγκεκριμένες ζώνες. <u>Θα έπρεπε όμως, στα πλαίσια των Μέτρων, να προβλεφθεί μια μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση και τις συνολικές επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας στο σύνολο της  νέας προτεινόμενης περιοχής</u><u> «</u><u><b>Ομάδα περιοχών Νatura 2000 Όρη Στερεάς Ελλάδας»</b></u><b>.</b>

            Άλλωστε, η ίδια η μελέτη επισημαίνει κατά περίπτωση αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις όπως μείωση παραδοσιακών κτηνοτροφικών και αγροτικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της όχλησης από την εξορυκτική δραστηριότητα που είναι επιφανειακή. Αυτό οδηγεί και σε μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού αλλά και σε μια σειρά επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

             

            1. Εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε ορεινούς όγκους. Όπως αναφέρει σε διάφορα σημεία η μελέτη, η κύρια πίεση και απειλή σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές στα όρη Παρνασσό, Οίτη, Βαρδούσια,  αφορά στην εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ και στις συνοδές υποδομές (δρόμοι, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας)που επιδρούν συνολικά στην ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών. Για κάποια  είδη πτηνών (ιδιαίτερα  <i>Gypaetus barbatus </i>και <i>Aquila chrysaetos) </i>βασικές επιπτώσεις είναι α) η θανάτωση λόγω πρόσκρουσης στις φτερωτές των Α/Γ β) η απώλεια, απομόνωση, υποβάθμιση και κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων γ) η δημιουργία φραγμών στην φωλεοποίηση μετακίνηση, και αναζήτηση τροφής.  Τα εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας <b>μέσα στους ορεινούς όγκους  </b>αφορούν αποκλειστικά συνοδά έργα των σχεδιαζόμενων ή υφιστάμενων ΑΣΠΗΕ. Ακόμη, ο διανοίξεις ορεινών δρόμων αφορούν επίσης αποκλειστικά συνοδά έργα των ΑΣΠΗΕ. Η δυνατότητα προσέγγισης από τον άνθρωπο που παρέχει η διάνοιξη δρόμων είναι κορυφαία απειλή για την άγρια ζωή. Η εγκατάσταση άλλωστε ΑΣΠΗΕ στις προστατευόμενες περιοχές είναι εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που κανονικά απαγορεύεται οποιαδήποτε βιοτεχνική ή βιομηχανική εγκατάσταση και δραστηριότητα. Η μελέτη ορθά εντοπίζει ως κύριο πρόβλημα και απειλή την  Εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ και προτείνει «Απαιτούνται ρυθμίσεις για τον περιορισμό των σχετικών δραστηριοτήτων» σε <u>όλους</u> τους ορεινούς όγκους. Όμως, υποβαθμίζει τον αριθμό των σχεδιαζόμενων ΑΣΠΗΕ, στην προτεινόμενη δε προστατευόμενη «ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝATURA 2000 ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» προτείνει Ζώνες Διατήρησης Οικότοπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) με τίτλο «Αιολικά Πεντεορίων» και «Αιολικά Τολοφώνος» που είναι προφανές ότι δημιουργούνται μόνο για την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων, κατακερματίζουν δε κυριολεκτικά την ΖΠΦ9 σε σημείο να ακυρώνετει η προστασία των ειδών. Ζωνοποίηση με παρόμοια κριτήρια υπονοείται και σε άλλες περιοχές των ορεινών όγκων. Πρόκειται για σχετικοποίηση της προστασίας σε υψηλό βαθμό. Τα έργα ΑΠΕ δεν είναι μονίμου χαρακτήρα εγκαταστάσεις και έχουν ημερομηνία λήξης λειτουργικού βίου και πέρας χρόνου αδειοδότησης. <u>Στην υπό διαβούλευση μελέτη δεν προσδιορίζεται αν τα εξαιρούμενα γήπεδα εγκατάστασης χαρακτηριζόμενα ως ΖΔΟΕ θα παραμένουν ως υφιστάμενες θέσεις επανεγκατάστασης ή θα αποκαθίστανται περιβαλλοντικά ενοποιούμενα με τις ΖΠΦ και θα πάψουν να χαρακτηρίζονται ως ΖΔΟΕ.</u>

            Συμφωνούμε πάντως με την παρακάτω πρόταση των μελετητών: «Το σύνολο της ΣΠΠ GR104 ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ θα έπρεπε να απαρτίζει την ΖΕΠ GR2440007. Περιλαμβάνοντας την εκτός ΖΕΠ έκταση της ΣΠΠ εντός των Οικολογικών Διαδρόμων ΟΔ2 και ΟΔ3 η πρόταση της ΕΠΜ επιχειρεί να καλύψει το υπάρχον θεσμικό κενό διασφαλίζοντας τον αναγκαίο χώρο για την ακεραιότητα και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων. <u>Η κύρια και μοναδική απειλή που </u><u>αντιμετωπίζουν τα προστατευόμενα αντικείμενα της συγκεκριμένης περιοχής είναι η ανάπτυξη ΑΣΠΗΕ, επομένως η συγκεκριμένη χρήση θα πρέπει να αποκλειστεί. Ωστόσο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την διατύπωση πρότασης απαγόρευσης της χρήσης εντός των Οικολογικών Διαδρόμων. Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική σημαντικότητα της περιοχής και τις βαρύτατες επιπτώσεις της τυχόν ανάπτυξης έργων ΑΣΠΗΕ εντός των ορίων της, η ομάδα έργου συστήνει ισχυρά τον αποκλεισμό εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ εντός του ΟΔ2</u> ώστε αυτός να επιτελέσει τον <i>σημαντικό του ρόλο στην αποτελεσματική «θωράκιση» του προστατευτέου αντικείμενου των προστατευόμενων περιοχών και στην διασφάλιση της αναγκαίας «επικοινωνίας» μεταξύ γειτονικών περιοχών με ομοειδή στοιχεία προστατευτέου αντικειμένου.</i>

             

             

             

            1. Μικρά Υδροηλεκτρικά. Οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί ως έργα είναι γενικά  μη βιώσιμες επενδύσεις, καθώς έχουν πολύ χαμηλή απόδοση, κι ενώ υποβαθμίζουν τα εύθραυστα ποτάμια οικοσυστήματα, λαμβάνουν πολύ συχνά με προκλητικό τρόπο κι ελλειπείς ΜΠΕ, περιβαλλοντική αδειοδότηση εξασφαλίζουν δε τη βιωσιμότητά τους από επιδοτήσεις, δεν υπόκεινται σε διαγωνιστική διαδικασία προσφοράς τιμής και απολαμβάνουν συνήθως εγγυημένη τιμή. Κατά τη γνώμη μας η περιβαλλοντική ζημιά από την λειτουργία ενός ΜΥΗΣ είναι ασύγκριτη σε σχέση με το υποτιθέμενο ενεργειακό και οικονομικό όφελος.Η ορισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση -γνωστή και ως Platform on Sustainable Finance- σε έκθεσή της <u>συστήνει να αποφεύγεται η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος κάτω των 10 MW</u>, καθώς αυτή οδηγεί σε αύξηση του κατακερματισμού των ποταμών. Επιπλέον, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συστήνει να διασφαλίζεται

            α) η εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού (όπως περιγράφεται στην Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ) και β) να έχει πραγματοποιηθεί <u>εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων</u> σε τοπικό επίπεδο ή στο επίπεδο της  λεκάνης απορροής (ΛΑΠ).<b> </b>Δυστυχώς,<b> </b>τέτοια μέτρα ΔΕΝ προτείνονται από τους μελετητές, παρότι γίνεται η παρατήρηση για τον Σπερχειό<b> «</b><u>Υφιστάμενα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα διάσπαρτα σε παραποτάμους του Σπερχειού και προτάσεις νέων έργων </u><u>(D02-Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών</u>)<b> </b>προκαλούν διακοπή της ροής και απώλεια/ κερματισμό του οικοτόπου της βίδρας αλλα και των <i>3280 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους </i>και έχουν αρνητική επίδραση στον κύκλο αναπαραγωγής των ειδών ψαριών <i>Barbus sperchiensis, Luciobarbus graecus </i>και <i>Alburnoides economoui</i>.». Καθώς Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί ζητούν αδειοδότηση σε όλα τα υδατορέματα της περιοχής, <u>προτείνουμε την απόλυτη απαγόρευση τέτοιων εγκαταστάσεων στις προστατευόμενες περιοχές, για τους λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω. </u>

            1. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν γίνεται εκτεταμένη  μνεία, υπάρχει πάντως η αναφορά: «Ρύπανση από σημειακές πηγές έχει καταγραφεί στον κατώτατο ρου του Σπερχειού (GR2440005, κυρίως από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σταυλισμένη κτηνοτροφία) και στην περιοχή Ιτέας-Γαλαξειδίου (GR2450009, κυρίως από ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες).» Επίσης, αναφέρει ότι   «οι υπάρχουσες ΠΟΑΥ στην Αταλάντη, Λάρυμνα-Σκορπονέρια και Μαλιακό Κόλπο έχουν θεωρηθεί ιδιαίτερα ανεπτυγμένες σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της συναφούς στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και συγκεκριμένα <u>εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρξει αναστολή αδειών νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες</u>.» Συμφωνούμε με την παραπάνω αναφορά καθώς η πραγματική χωροταξική διευθέτηση των μονάδων γίνεται με πολλές αποκλίσεις σε σχέση με τις μελέτες και πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ελεγκτικών μηχανισμών, να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα καταγραφή της πραγματικής κατάστασης. Η παρούσα ΕΠΜ και η διαβούλευση της δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί το θέμα των συχνών αυθαιρεσιών στον Κορινθιακό αλλά και σε Ευβοϊκό, Μαλιακό. Συμφωνούμε πάντως  με τις γενικές κατευθύνσεις σε σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις που προτείνει η μελέτη στις θαλάσσιες περιοχές της μελέτης.

             

            1. Σύμφωνα με τη μελέτη : «Υπάρχει εκροή αστικώνλυμάτων από την πόλη της Λαμίας <b> </b>λόγω και <u>δυσλειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων</u> ενώ υψηλή συγκέντρωση ρύπων εντοπίζεται στην “Νέα Κοίτη” του ποταμού εντός του Δέλτα Σπερχειού<b>. </b>Διάχυτη ρύπανση μεικτής προέλευσης από αγροτικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία), βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες κ.α<b> </b>εντοπίζεται στην παλαιά κοίτη του Σπερχειού και προκαλεί αύξηση ευτροφικών συνθηκών/ <u>τοξική ρύπανση, αλλοίωση και υποβάθμιση των οικοτόπων</u>.» Με απλά λόγια,  η κατάσταση του Σπερχειού είναι ανησυχητική όχι μόνο για τους οικοτόπους αλλά συνολικά για την υγεία των κατοίκων, πέραν της χλωρίδας και της πανίδας. Τα προτεινόμενα μέτρα θα έπρεπε να περιλαμβάνουν μια εξειδικευμένη <u>εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων</u>   από τους παράγοντες που αναφέρονται στη μελέτη, τόσο για τους ανθρώπινους πληθυσμούς όσο και για την χλωρίδα και πανίδα. Η ίδια η μελέτη σημειώνει ότι:  «Η υποβάθμιση της ποιότητας των εσωτερικών και των θαλάσσιων υδάτων τα καθιστά <u>ακατάλληλα</u> για τη τροφοληψία/υδροληψία των χειροπτέρων <i>Rhinolophus ferrumequinum </i>και <i>Rhinolophus hipposideros</i>, της βίδρας και της Μεσογειακής Φώκιας αντίστοιχα.»

             

            Κλείνουμε λέγοντας ότι υφιστάμενες καταστάσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις Προστατευόμενες Περιοχές  δεν πρέπει να νομιμοποιηθούν με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και με τα υπό κατάρτιση ΠΔ, ούτε υπό το κράτος οποιασδήποτε πολιτικής ή υπηρεσιακής πίεσης ούτε με την επίκληση γενικόλογων (οικονομικών ή  οικολογικών) απειλών ή  προτεραιοτήτων  (πχ η συνεχής επίκληση να αυξηθούν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ για το καλό του κλίματος ή οι αναφορές για την εξόρυξη βωξίτη ως κρίσιμης και στρατηγικής πρώτης ύλης, ή ακόμη η ανάδειξη του εξαγωγικού χαρακτήρα των ιχθυοκαλλιεργειών).

            Εμείς στηρίζουμε τους μελετητές και η συγκεκριμένη ΕΠΜ κρίνουμε ότι κινείται σε σωστά επιστημονικά πλαίσια.
            Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα ως αυτό προκύψει από την ΣΜΠΕ και το ΠΔ!

             

            AΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

            Πρώην  Περιφερειακός Σύμβουλος

            Επικεφαλής περιφερειακής παράταξης Ελεύθερη Στερεά

            #6819
            Ιωάννης Κόκκινος

             Η επιφανειακή εξόρυξη ορυκτών, κυρίως βωξίτη αλλά και άνθρακα, γίνεται εκτεταμένα στους ορεινούς όγκους της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στις περιοχές Natura {GR2410002 ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΖΕΠ), GR2440007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (ΖΕΠ), GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (ΕΖΔ), GR2440006 ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ (ΕΖΔ), GR2440007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (ΖΕΠ), GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ (ΕΖΔ) , GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΖΔ-ΤΚΣ), GR2450007 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ (ΖΕΠ), GR2450008 ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (ΖΕΠ) και GR2450009 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (ΖΕΠ) }.

             Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη σε κάποιες προστατευόμενες περιοχές (Παρνασσός Γκιώνα), συνδέεται και με τη διάνοιξη δρόμων και πρόσβαση του ανθρώπου σε πρώην απρόσιτες περιοχές που αποτελούν επίσης απειλή. Συνήθως προκαλεί απώλεια/αλλοίωση διαθέσιμων ενδιαιτημάτων, κατακερματισμό ενδιαιτημάτων και θέσεων φωλεοποίησης πτηνών και όχληση από τη χρήση εκρηκτικών και τις μεταφορές με χρήση βαρέων οχημάτων.

             Ορθά προτείνεται ο περιορισμός της δραστηριότητας σε συγκεκριμένες ζώνες. Θα έπρεπε όμως, στα πλαίσια των Μέτρων, να προβλεφθεί μια μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση και τις συνολικές επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας στο σύνολο της νέας προτεινόμενης περιοχής «Ομάδα περιοχών Νatura 2000 Όρη Στερεάς Ελλάδας»

             Άλλωστε, η ίδια η μελέτη επισημαίνει κατά περίπτωση αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις όπως μείωση παραδοσιακών κτηνοτροφικών και αγροτικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της όχλησης από την εξορυκτική δραστηριότητα που είναι επιφανειακή. Αυτό οδηγεί και σε μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού αλλά και σε μια σειρά επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

             #6821
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

              Κάθε δραστηριότητα (μεταλλεία-εξορύξεις-ανεμογεννήτριες)που θα επιβαρύνει κι άλλο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας, εκτός από την φυσική καταστροφή στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μας, βάζει ενα ακόμα λιθαράκι στην ερημοποίηση των χωριών μας και του τόπου μας.

              #6823
              Μαρία Φ.

               Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην κατά παρέκκλιση προσθήκη της χρήσης 33) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης. Η χρήση αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΠΦ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΜ ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Όπως εύγλωττα δηλώνεται, η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΠΜ ή στις γραπτές προδιαγραφές εκπόνησης του έργου, αλλά επιβλήθηκε στο σύνολο των ΕΠΜ κατά τα τελευταία στάδια της εκπόνησης τους και μετά την πρώτη παράδοση των τευχών στο ΥΠΕΝ. Η χρήση αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα και καταχρηστικά στην παρούσα ΕΠΜ, όπως άλλωστε και στο σύνολο των ΕΠΜ που έχουν δημοσιοποιηθεί.
               Στην υπό εξέταση ΕΠΜ η χρήση 33 «κατά παρέκκλιση και σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο» επιτρέπεται στο σύνολο σχεδόν των Ζωνών Προστασίας της Φύσης του συνόλου των προστατευόμενων περιοχών, συγκεκριμένα :
               ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΖΠΦ1 Ανώτερη ζώνη Βαρδουσίων, ΖΠΦ2 Κατώτερη ζώνη Βαρδουσίων, ΖΠΦ3 Ανώτερη ζώνη Γκιώνας, ΖΠΦ4 Βορειοανατολική Γκιώνα, ΖΠΦ5 Νοτιοδυτική Γκιώνα, ΖΠΦ6 Βόρειο ελατόδασος Γκιώνας, ΖΠΦ8 Β-ΒΑ Οίτη και χαράδρα Ασωπού, ΖΠΦ10 Δάση Καλλίδρομου, ΖΠΦ11 Ανατολικός Παρνασσός ΖΠΦ12 Ελατόδασος Πολύδροσου (Β ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ13 Ελατόδασος Ίταμου (Β ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ14 Περιοχή Επταλόφου-Μαριολάτας (ΒΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ), ΖΠΦ15 ΒΔ Παρνασσός, ΖΠΦ16 ΝΔ Παρνασσός
               ΣΠΠΒ Β. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ: ΖΠΦ1 Εκβολή Μόρνου, ΖΠΦ2 Περιοχή Μοναστηρακίου, ΖΠΦ3 Νησίδες Τριζόνια, ΖΠΦ4 Περιοχή Μαραθιά-Τολοφώνα, ΖΠΦ5 Περιοχή Ερατεινής, ΖΠΦ6 Περιοχή Όρμου Λεμονιάς – Αγίων Πάντων, ΖΠΦ7 Περιοχή Αγίων Πάντων – Γαλαξιδίου, ΖΠΦ8 Περιοχή Γαλαξιδίου – Ιτέας, ΖΠΦ9 Λόφοι Πεντεορίων – Αγίας Ευθυμίας
               ΠΠΒ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ: ΖΠΦ1Κορυφές Τυμφρηστού, ΖΠΦ2 ΝΑ ελατόδασος, ΖΠΦ3 ΒΑ ελατόδασος
               Η υπό εξέταση ΕΠΜ εφαρμόζει τη χρήση με περιοριστικούς όρους ως εξής: Κατά παρέκκλιση (για εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές) και εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλακτική όδευση εκτός ΖΠΦ, επιτρέπονται οι κατασκευές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικισμών και την λειτουργία των επιτρεπόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων.
               Ωστόσο:
               -Η διατύπωση «εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλακτική όδευση εκτός ΖΠΦ» θεωρούμε ότι δεν συνιστά επαρκή ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε σχεδιασμούς κυρίως έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε περιβάλλουσες ορεινές περιοχές.
               – Παρόμοια θεωρούμε ότι δεν συνιστά άρτια λύση προς όφελος του προστατευτέου αντικειμένου η επιβολή υπογειοποίησης των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που άλλωστε περιορίζεται σε ελάχιστες δασικές ζώνες, στοχεύοντας προφανώς στη μείωση των κινδύνων ανάφλεξης αλλά αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους πρόσκρουσης/ ηλεκτροπληξίας που επιφέρουν οι εναέριες καλωδιώσεις στα μεγάλα αρπακτικά και άλλα είδη των ανοικτών περιοχών.

               #6824
               Μαρία Φ.

                Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην κατά παρέκκλιση προσθήκη της χρήσης 33) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης. Η χρήση αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΠΦ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΜ ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Όπως εύγλωττα δηλώνεται, η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΠΜ ή στις γραπτές προδιαγραφές εκπόνησης του έργου, αλλά επιβλήθηκε στο σύνολο των ΕΠΜ κατά τα τελευταία στάδια της εκπόνησης τους και μετά την πρώτη παράδοση των τευχών στο ΥΠΕΝ. Η χρήση αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα και καταχρηστικά στην παρούσα ΕΠΜ, όπως άλλωστε και στο σύνολο των ΕΠΜ που έχουν δημοσιοποιηθεί.

                #6825
                Μαρία Φ.

                 Εκφράζω την πλήρη αντίθεσή μου στην κατά παρέκκλιση προσθήκη της χρήσης 33) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης. Η χρήση αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, OΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΠΜ ή στις γραπτές προδιαγραφές εκπόνησης του έργου, αλλά επιβλήθηκε στο σύνολο των ΕΠΜ κατά τα τελευταία στάδια της εκπόνησης τους και μετά την πρώτη παράδοση των τευχών στο ΥΠΕΝ. Η χρήση αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα και καταχρηστικά στην παρούσα ΕΠΜ, όπως άλλωστε και στο σύνολο των ΕΠΜ που έχουν δημοσιοποιηθεί.

                Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 18 συνολικά)
                • Η συζήτηση ‘ΕΠΜ 6β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας (μέρους), Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.