Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Εγκύκλιος – κανονισμός για ακίνητα εντός και πλησίον δασών