1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στον...

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στον δεύτερο κύκλο εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας είναι η 28η.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής βάσει της παρούσας Πρόσκλησης.

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτό θα διενεργηθεί μέσω των υπηρεσιών και εφαρμογών της εταιρείας «cosmoONE» (www.marketsite.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εφόσον ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις υπηρεσίες και εφαρμογές της εταιρείας «cosmoONE», μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους στην αναρτημένη Πρόσκληση με Αριθμό Αναφοράς: orga826as4vtw-014066.

Μετάβαση στο περιεχόμενο