Δασονομεία Νομού Λασιθίου

Τα Δασονομεία του νομού Λασιθίου λειτουργούν, ως Γραφεία, υπαγόμενα στην Δ/νση Δασών Λασιθίου.


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η υπό την καθοδήγηση της Δ/νσης Δασών συμμετοχή στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και  προστασία των δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων (δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις), των αλσών και πάρκων αναψυχής, των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης, της άγριας ζωής, των θηραμάτων, αλιευμάτων των ορεινών ρεόντων υδάτων και των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων της περιοχής ευθύνης των.

Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής και της αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων, κατά των παραβατών.

Η κατάσχεση των παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών εν γένει προϊόντων (δασικής ξυλείας), θηραμάτων, αλιευμάτων, καθώς και των πάσης φύσεως μέσων, οργάνων και λοιπών πειστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν και η εκποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και η εισήγηση έγκρισης υλοτομίας δασικών δένδρων που προστατεύονται βάση απαγορευτικών διατάξεων υλοτομίας.

Η έγκριση υλοτομίας δασικών δένδρων που δεν προστατεύονται από Δασική Αστυνομική Διάταξη, φυόμενων εντός αγροκτημάτων.

Η έκδοση και θεώρηση των αδειών θήρας μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των αιτούντων κυνηγών, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και τις κατ’ έτος εγκύκλιες διαταγές ρύθμισης θήρας.


Δασονομεία:

Στην Διεύθυνση Δασών Λασιθίου υπάγονται τα παρακάτω Δασονομεία:

1. Δασονομείο Λασιθίου

2. Δασονομείο Σητείας