Δασοφυλακεία Νομού Ρεθύμνου

Τα Δασοφυλακεία του νομού Ρεθύμνου λειτουργούν, ως Γραφεία, υπαγόμενα στην Δ/νση Δασών Ρεθύμνου και εποπτεύονται από τα κατά τόπους Δασονομεία.


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η προστασία και η φύλαξη των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων δασών και δασικών εκτάσεων (δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις), των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των δασικών υπηρεσιών και ο έλεγχος των ενεργούμενων πάσης φύσεως υλοτομιών.

Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας (εκχερσώσεις δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, παράνομες υλοτομίες, παράνομη θήρα, αλιεία κ.α.),  και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών.

Η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών εν γένει προϊόντων, θηραμάτων, αλιευμάτων, καθώς και των πάσης φύσεως μέσων, οργάνων και λοιπών πειστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν. Η εκποίηση των κατασχομένων θηραμάτων και αλιευμάτων.

Η παρακολούθηση των εκτελούμενων πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών.

Άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόσληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις περί μεταφοράς δασικών προϊόντων διατάξεις.

Άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομίων.

Η βεβαίωση των παραβάσεων της αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών, μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ν. 3585/2007 και την ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3938/2011, για θέματα αγροτικής ασφάλειας που αφορούν:

  • την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον, στα αγροτικά κτήματα, στα αρδευτικά ύδατα και στην περιουσία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των οργανισμών κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον·
  • την εκτίμηση αγροζημιών και την υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα·
  • την έκδοση αγρονομικών διατάξεων και τη δίωξη των παραβατών αυτών.
  • αρμοδιότητες αστυνόμευσης στις αγροτικές εκτάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην υλοτόμηση, στην εκχέρσωση και στην κατάτμηση των αγροτικών εκτάσεων, στη βόσκηση, στις περιφράξεις και την αυθαίρετη δόμηση στα αγροτικά κτήματα και στην άσκηση δραστηριοτήτων εντός αγροτικών εκτάσεων.

Δασοφυλακεία:

Αμαρίου με έδρα το Φουρφουρά και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα  Μαρκουτσάκη Νικόλαο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28333 40109 Δ/νση: Κτίριο ΚΕΠ Δήμου Αμαρίου Τ.Κ. 74062 Φουρφουράς

Ανωγείων με έδρα τα Ανώγεία και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Μαρκουτσάκη Νικόλαο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28343 40408 και Δ/νση: Κτίριο Δήμου Ανωγείων  Τ.Κ. 74051 Ανώγεια

Περάματος με έδρα το Περάμα και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Θεοδωράκης Κων/νος 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28343 40336 Δ/νση: Κτήριο Δήμου Μυλοπόταμου Τ.Κ. 74052 Πέραμα

Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Γαγάνη Εμμανουήλ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310  23308, 29193, 24852, Δ/νση: Κόμβος  Αμαρίου-Μυσσίρια Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο

Σπηλίου με έδρα το Σπήλι και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα  Κατριτζιδάκη Νικόλαο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28320 23046, Δ/νση: Κτίριο ΚΕΠ Δήμου Αγ. Βασιλείου  Τ.Κ. 74053 Σπήλι