Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Προϊσταμένη:

Πατεργιανάκη Μαρία, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

Το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 952
Fax: 2810.264 956
E-mail: m.paterianaki@apdkritis.gov.gr