Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Υ.Α. για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4447/2016 (Α΄241) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).