1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση της έκθεσης...

Δημόσια Διαβούλευση της έκθεσης αξιολόγησης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για την Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν.3983/2011 με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εναρμόνιση της Εθνικής στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου Περιβάλλοντος με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την έκθεση καταγραφής (επικαιροποίηση) της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας και τον επαναπροσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΠΚ – GES) και των Περιβαλλοντικών Δεικτών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό καλούνται για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των δημοσιευμένων στοιχείων μέχρι τις 04-12-2018 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thal.str@prv.ypeka.gr
 
Τεχνική Έκθεση -Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική

Μετάβαση στο περιεχόμενο