Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας

Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), κατά την περίοδο Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2020, διενήργησε την 3η Εξέταση της χώρας μας για τις Περιβαλλοντικές της Επιδόσεις για την δεκαετία 2009-2019. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας που περιλάμβανε σειρά επισκέψεων και συναντήσεων μεταξύ τεχνικών και πολιτικών κλιμακίων της Ελλάδας και του ΟΟΣΑ, στην Αθήνα και το Παρίσι, κατά το τελευταίο ενάμιση έτος, συνοψίζονται στην τελική Έκθεση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας (OECD – Environmental Performance Review – Greece), την οποία ο ΟΟΣΑ θα εκδώσει και θα δώσει επισήμως στην δημοσιότητα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αλλά και τη συζήτηση επί των βασικών Συμπερασμάτων και Συστάσεων του ΟΟΣΑ προς την χώρα μας για την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου 2020, 12 μ.μ. ώρα Ελλάδος, διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου του ΥΠΕΝ και του ΟΟΣΑ (από την Αθήνα και το Παρίσι, αντίστοιχα) προς Έλληνες δημοσιογράφους και συντάκτες (διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση Τύπου). Για όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, η Συνέντευξη Τύπου μεταδόθηκε σε live streaming, στο κανάλι του ΥΠΕΝ στο YouTube (παρακολουθήστε την εδώ).