1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση για την υποβολή...

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρο” που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου». Επισυνάπτονται το Τεύχος της Πρόσκλησης όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια και τα Παραρτήματα αυτού σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο