Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υπάγονται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

  • Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
   Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
   Τμήμα Βιοποικιλότητας
   Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
  • Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
   Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής
   Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς & Μητρώου Εκπομπών
   Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
   Τμήμα Θορύβου Δονήσεων & Ακτινοβολιών
  • Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
   Τμήμα Α΄: Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων
   Τμήμα Β΄: Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) & Δικτύων τους
   Τμήμα Γ΄: Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων & Χημικών Ουσιών & Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων
   Τμήμα Δ΄: Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού & Κτιριακού Τομέα & Υποδομών Ζωικής Παραγωγής

 

Γενική Διεύθυνση Υδάτων

  • Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
   Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων
   Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Λειψυδρίας & Διαχείρισης της Ζήτησης
   Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων & Ακτών Κολύμβησης
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
   Τμήμα Κοστολόγησης & Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος
   Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος

 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513849, 850, 852
E-mail: ggenvr@ypen.gr