1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Παρεμβάσεις με στόχο την...

Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου

Μετά από σχετικό ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης του προϋπολογισμού των προτάσεων που έχει κατατεθεί στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου” σε ένα εύρος διαφοράς 10-15%, εφόσον δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 16-05-2022 (Β’ υποβολή) επικαιροποιημένα η Αίτηση Χρηματοδότησης, το Τεχνικό Δελτίο και ο Προϋπολογισμός.

Η Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α ́ λίστα για ώριμα και σε περίπτωση μελετοκατασκευής) παρατείνεται έως τις 3/6/2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο