Επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020, το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) αποτελεί το εργαλείο καταγραφής για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Προκειμένου τα δεδομένα των ΕΣΕΚΚ να καταστούν ανοιχτά δημόσια δεδομένα, απαιτείται η κατά το δυνατόν ομοιογενής μορφή των παραδοτέων των σχετικών μελετών, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διαχείριση και δημοσιοποίησή τους στη γεωπύλη του ΥΠΕΝ “mapsportal.ypen.gr”.

Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου και υποβοήθηση των αναδόχων, διατίθεται η πρότυπη δομή των παραδοτέων θεματικών επιπέδων (τύπου shapefile), καθώς και το επεξηγηματικό αρχείο excel για τη δομή και το περιεχόμενό τους.

Σχετικά αρχεία