Στατιστικά Στοιχεία Πυρκαγιών

Στατιστικά Στοιχεία Δασικών Πυρκαγιών ετών 2007- 2017

 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2007: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2008: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2009: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2010: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2011: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2012: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2013: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2014: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Χάρτης εταίρων

 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2015: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2016: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2017: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)
 • Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών από το 2007 έως το 2017: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Η συντάκτρια των πινάκων είναι η Χριστίνα Θεοδωρίδου του Τμήματος Δασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.