Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμου και Αστικού Περιβάλλοντος

Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, με αρμοδιότητα τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την παροχή υποστήριξης σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:

  • Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
  • Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών
  • Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων

Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, με αρμοδιότητα την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:

  • Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
  • Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

 

Επικοινωνία: 
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ:  210 6475 101, -102, -103
fax: 210 6452 537
E-mail: gramchora@ypen.gr