Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας – Συμβατικά καύσιμα

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων

Άδειες Παραγωγής: Σύμφωνα με το άρ. 132 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/2011) οι άδειες παραγωγής για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).