Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών

  • Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Email:  sene.tep@prv.ypeka.gr)
   Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Email:  eyed-ne@prv.ypeka.gr)
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (Email: ene-ne@prv.ypeka.gr)
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Email: emne@prv.ypeka.gr)
   Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
   Ε. Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδας
  • Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (Email:  sygapez@prv.ypeka.gr)
  • Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Email:  epbe@otenet.gr)
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Email:  tedkeve@prv.ypeka.gr)
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (Email:  eyepen-ve@prv.ypeka.gr)
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Email:  tem.seve@prv.ypeka.gr)
   Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

 

Έκθεση ΓΔΣΕΕ 2019

Ετήσια έκθεση του έργου του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας κατά το έτος 2020

Συνοπτική ετήσια έκθεση του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας και του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας κατά το έτος 2021

Επιθεωρήσεις των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδας κατά το έτος 2022

Ετήσια έκθεση του έργου του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας κατά το έτος 2022

Επισκεφτείτε το site του ΣΕΠΔΕΜ

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513837, 840
E-mail: 
gdsee@prv.ypeka.gr