Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών

  • Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Email:  sene.tep@prv.ypeka.gr)
   Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Email:  eyed-ne@prv.ypeka.gr)
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (Email: ene-ne@prv.ypeka.gr)
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Email: emne@prv.ypeka.gr)
   Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
   Ε. Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδας
  • Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (Email:  sygapez@prv.ypeka.gr)
  • Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Email:  epbe@otenet.gr)
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Email:  tedkeve@prv.ypeka.gr)
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (Email:  eyepen-ve@prv.ypeka.gr)
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Email:  tem.seve@prv.ypeka.gr)
   Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

 

Έκθεση ΓΔΣΕΕ 2019

Επισκεφτείτε το site του ΣΕΠΔΕΜ

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513837, 840
E-mail: 
gdsee@prv.ypeka.gr