Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών

  • Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
   Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
   Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
   Ε. Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδας
  • Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
   Α. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
   Β. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων
   Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας
   Δ. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
   Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

 

Έκθεση ΓΔΣΕΕ 2019

Επισκεφτείτε το site του ΣΕΠΔΕΜ

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513837, 840
E-mail: 
gdsee@prv.ypeka.gr