Μέτρα Δημόσιου Τομέα

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα (Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022, ΦΕΚ Β’ 3424).