Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2)» INTERREG V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» αποσκοπεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για ΘΧΣ και το νόμο 4546/2018. Τα παραδοτέα και οι δράσεις της Πράξης ΘΑΛ ΧΩΡ 2 (μελέτες, πορίσματα, ημερίδες δημοσιότητας, workshops, εκδηλώσεις διαβούλευσης) συμβάλλουν με έμπρακτο τρόπο στην ανταπόκριση της χώρας στην υποχρέωση που έχει αναλάβει για την υλοποίηση του ΘΧΣ.

Α. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε από το ΥΠΕΝ ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης,  για την Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας (παραδοτέο του Δικαιούχου 7 – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- στο πλαίσιο του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ2) , που συμβάλει στην κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Αθήνα). Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΝ (Δικαιούχος 5 της πράξης), εκλήθησαν  εκπρόσωποι συναφών με το ΘΧΣ υπουργείων, μέλη του εταιρικού σχήματος της πράξης και της ομάδας μελέτης του Δικαιούχου 7. 

Β. Σύμφωνα με το ν.4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις»,  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως η Αρμόδια αρχή  του άρθρου 14 του  4546/2018 για την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση – από την 26η Ιανουαρίου 2022 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2022 την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ) – Σχέδιο Π.Υ.Σ του άρθρου 6 του  ν.4546/2018.

Κατά το διάστημα αυτό, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορούσε να  διατυπώσει ηλεκτρονικά τις απόψεις του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ypen.gov.gr/ethniki-choriki-stratigiki-gia-to-thalassio-choro/   ή και εγγράφως προς το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

Γ. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ),  οργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Αθήνα).

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι  Υπουργείων, επαγγελματικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημονικών ινστιτούτων, κοινωνίας των πολιτών  και εμπειρογνώμονες επί του ΘΧΣ.  Πολλοί εκ των προσκεκλημένων είχαν ήδη συμμετάσχει στην δημόσια διαβούλευση και η  συμβολή τους σε ζωντανή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κρίθηκε  σημαντική για την επιτυχία του στρατηγικού σκοπού της χάραξης ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως ακολούθως:

10:00 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων από εκπρόσωπο της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ

10:05 Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

10:15-10:45 Παρουσίαση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ),  από τους

  • Χάρη Κοκκώση, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • κ. Ανέστη Γουργιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • κ. Δημήτρη Μέλισσα, Καθηγητή της Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομ. Πολεοδομίας & Χωροταξίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

11:00 Συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των καλεσμένων

13.00  Η εκδήλωση έκλεισε με Χαιρετισμό από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά.