Μεταλλεία

Μεταλλευτικά ορυκτά ή Μεταλλεύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του μεταλλευτικού κώδικα, (Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/73), όπως ισχύει, θεωρούνται οι κάτωθι ορυκτές ύλες:

α) Τα μέταλλα σε αυτοφυή κατάσταση (χαλκός, χρυσός κ.λπ.).
β) Οι ενώσεις όλων των μετάλλων (αργιλίου, αργύρου, αρσενικού, αντιμονίου, βαναδίου, βαρίου, βισθουθίου, βολφραμίου, καλίου ζιρκονίου, καδμίου, κασσιτέρου, κοβαλτίου, λευκόχρυσου, μαγγανίου, μαγνησίου, μολυβδαινίου, μολύβδου, νικελίου, σιδήρου, στροντίου, τιτανίου, υδραργύρου, χαλκού, χρυσού, χρωμίου, ψευδαργύρου κ.λπ.).
γ) Τα ορυκτά των μετάλλων της ομάδας των σπανίων γαιών.
δ) Τα ορυκτά των ραδιενεργών στοιχείων.
ε) Το αυτοφυές θείο, ο γραφίτης, ο φωσφορίτης, ο φθορίτης, ο αμίαντος, ο τάλκης, ο αλουνίτης, ο μαρμαρυγίας, οι άστριοι, οι στυπτηρίοι, το ορυκτό χλωριούχο νάτριο, οι ενώσεις βορίου, χρωμίου και ιωδίου, το σήπιο, ο δολομίτης με περιεκτικότητα σε οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 21%.
στ) Οι πολύτιμοι λίθοι.
ζ) Όλες οι στερεές καύσιμες πρώτες ύλες, περιλαμβανομένης και της τύρφης (ποάνθρακας).
η) Οι φυσικές εναποθέσεις οργανικών λιπασμάτων.
θ) Οι υδρογονάνθρακες κάθε είδους σε στερεά , υγρή ή αεριώδη κατάσταση, καθώς και τα προϊόντα οξειδώσεων αυτών (οζοκηρίτης, άσφαλτος, πισσάσφαλτος, πισσασφαλτοφόροι ασβεστόλιθοι και σχιστόλιθοι κ.λπ.).
ι) Οι ρητινώδεις ορυκτές ύλες.
ια) Το αέριο ήλιο και τα γηγενή αέρια.
ιβ) «Το γεωθερμικό δυναμικό».

 

Ενεργειακά ορυκτά χαρακτηρίζονται τα στερεά ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, τύρφη κ.λπ.), τα ραδιενεργά ορυκτά, καθώς και το γεωθερμικό δυναμικό.

 

Στερεά Ορυκτά Καύσιμα

Στα στερεά ορυκτά καύσιμα περιλαμβάνονται ανθρακίτης, λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη κλπ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε είδους ενεργειακού καυσίμου είναι το στάδιο ενανθράκωσης του στερεού καυσίμου, η χημική σύσταση (C, O, H, N κ.λπ.) και η θερμική απόδοση.

 

Ραδιενεργά Ορυκτά

Τα ραδιενεργά ορυκτά είναι αυτά που περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία (π.χ. ουράνιο) σε φυσική μορφή και εκπέμπουν ραδιενέργεια (ακτίνες α,β,γ).