1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED

Category Archives: Μητρώο Οδηγίας IED

Στοιχεία για τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν στη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β), σε εφαρμογή αφ’ ενός με τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας και αφ’ ετέρου με το άρθρο 20 παράγραφος 3β της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β) και αποστέλλονται εκ μέρους της κάθε εγκατάστασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emissions.indprv.ypeka.gr.

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το 2023 – ΑΣΠ Σάμου ΔΕΗ

Ετήσια έκθεση Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα IV

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το 2023 – ΑΣΠ Λέσβου ΔΕΗ

Ετήσια έκθεση Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα III

Ετήσια Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το 2023 – ΑΣΠ Χίου ΔΕΗ

Ετήσια έκθεση Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα III

Ετήσια Έκθεση και Απογραφικό Δελτίο για το 2023 – ECOTERRA Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσια Έκθεση Απογραφικό δελτίο Σχετικά στοιχεία μετρήσεων εκπομπών

Απογραφικό δελτίο για το 2023 – NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε.

Απογραφικό δελτίο

Ετήσια Έκθεση και Απογραφικό Δελτίο για το 2023 – Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Απογραφικό δελτίο Ετήσια έκθεση

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το 2023 – Metplast ΑΒΕΕ

Ετήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο

Έντυπο Αναφοράς Ρύπων για το 2023 – POLYECO AE

Έντυπο αναφοράς ρύπων (Ασπρόπυργος) Έντυπο αναφοράς ρύπων (Θεσσαλονίκη)

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το 2023 – ΚΛΙΑΦΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

Ετήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο

Μετάβαση στο περιεχόμενο