1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED

Category Archives: Μητρώο Οδηγίας IED

Στοιχεία για τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν στη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β), σε εφαρμογή αφ’ ενός με τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας και αφ’ ετέρου με το άρθρο 20 παράγραφος 3β της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β) και αποστέλλονται εκ μέρους της κάθε εγκατάστασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emissions.indprv.ypeka.gr.

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το έτος 2023 – FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας)

Ετήσια έκθεση αέριων εκπομπών Ετήσια έκθεση υδάτων Απογραφικό δελτίο

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το έτος 2023 – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.

Ετήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο

Ετήσια έκθεση για την ποιότητα του περιβάλλοντος για το 2023 – ΧΑΛΚΙΣ

Ετήσια έκθεση για την ποιότητα του περιβάλλοντος για το 2023 – ΧΑΛΚΙΣ Ετήσια έκθεση – [Διαβάστε περισσότερα]

Απογραφικό δελτίο για το έτος 2023 – FARGECO HELLAS (Δημοσιά – Μπάστα)

Απογραφικό δελτίο Ετήσια Έκθεση

Μετάβαση στο περιεχόμενο