1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED

Category Archives: Μητρώο Οδηγίας IED

Στοιχεία για τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν στη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β), σε εφαρμογή αφ’ ενός με τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας και αφ’ ετέρου με το άρθρο 20 παράγραφος 3β της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β) και αποστέλλονται εκ μέρους της κάθε εγκατάστασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emissions.indprv.ypeka.gr.

Ετήσια Έκθεση Ποιότητας Περιβάλλοντος για το 2022 – ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ Κομοτηνής

Ετήσια έκθεση Παράρτημα [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το 2022 – Sterimed A.E.

Ετήσια έκθεση [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση για το 2022 – ΑΗΣ Αλιβερίου ΔΕΗ Α.Ε.

Ετήσια έκθεση Παράρτημα [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση για το 2022 – ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Ετήσια έκθεση Παράρτημα [Διαβάστε περισσότερα]

Απογραφικό δελτίο για το 2022 – Afrotex Α.Ε.

Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Περιβαλλοντικές μετρήσεις για το έτος 2023 (Α εξάμηνο) – ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

Περιβαλλοντικές μετρήσεις [Διαβάστε περισσότερα]

Απογραφικό δελτίο για το 2022 – OIL ONE MABEE

Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης και Απογραφικό δελτίο για το 2022 – VIORYL A.E.

Έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης και απογραφικό δελτίο για το 2022 – ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ

Έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το 2022 – FARGECO HELLAS

Ετήσια έκθεση (Μονάδα Τρίπολης) Απογραφικό δελτίο (Μονάδα Τρίπολης) Απογραφικό δελτίο (Μονάδα Ασπροπύργου) [Διαβάστε περισσότερα]

Απογραφικό δελτίο για το έτος 2022 – ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. (Μάνδρα)

Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο