Ετήσια Συνολική Παραγωγή Δασικών Προϊόντων

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2009

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2010

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2011

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2012

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2013

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2014

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2015

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2018

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2019

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2020

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2021

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας – 2022