Πολεοδομικά Σχέδια

Στοιχεία που συνοδεύουν τα ΡΣΕ που αναρτώνται

Πρόσκληση – Γνωστοποίηση Ανάρτησης του «Πολεοδομικού – Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1: Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1: Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και της προσαρμογής των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματαΑμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0 έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ ΒΟΥ 1 έως 4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως 2) και Πευκώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1).

Σε συνέχεια της Πράξης 75/22η Συν./3.8.2022 του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του Β1 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής του ΕΠΣ της πυρόπληκτης περιοχής των Δημοτικών ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου, αναρτώνται τα διάγραμμα του εν θέματι Πολεοδομικού – Ρυμοτομικού σχεδίου και τα διαγράμματα της οριζοντιογραφίας με τις προσαρμογές των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματα  Αμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0 έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ ΒΟΥ 1 έως 4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως 2) και Πευκώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1), σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.1 του από 7-6-2022 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 398/2022)  και κατάργηση τμημάτων οριογραμμών με έργα ρέματος Ζούμπερι, όπως θεσμοθετήθηκαν με το ΦΕΚ 152Δ/7-6-2011.

Τα διαγράμματα, σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, εκτίθενται στα οικεία δημοτικά καταστήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός είκοσι (20)  εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι μέχρι τις 2/9/2022 να λάβουν γνώση των στοιχείων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Μαραθώνα ή στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου ή στο e-mail dpols.enstaseis@prv.ypeka.gr  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά έγγραφα

 

Πρόσκληση – Γνωστοποίηση Ανάρτησης του Τοπικού Ρυμοτομικού σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων στην Ρ-ΠΕ2 Σκουφέικα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Σε συνέχεια της Πράξης 57/16η Συν./30.6.22 του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων, που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με το Ε.Π.Σ. (ΦΕΚ 398/Δ/22) στο βορειοδυτικό τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Ρ-ΠΕ2 (Σκουφέικα), αναρτάται το διάγραμμα του εν θέματι τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής και το σχετικό κτηματογραφικό διάγραμμα. Τα λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, εκτίθενται στο οικείο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός είκοσι (20)  ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης να λάβουν γνώση των στοιχείων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ή στο email dpols.enstaseis@prv.ypeka.gr του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 30.6.22 Συν 16η Πράξη 57

Διάγραμμα Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής

Κτηματογραφικό Διάγραμμα