Πολεοδομικά Σχέδια

Ανάρτηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 398Δ/2022) της πυρόπληκτης περιοχής των Δημοτικών ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου (ν. Αττικής), με εξειδίκευση του ορίου του, τροποποίηση του σχεδίου στα όρια με το παρόν ΡΣΕ, τροποποίηση της ΡΓ έναντι του ΟΤ 132 του ΦΕΚ 571/Δ/2022, τροποποίηση των ΟΤ 73 και 93 του ΦΕΚ 65/Δ/1970, του ΟΤ 295 του ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017, επέκταση των σχεδίων των ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/12 και ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/17 στα ΟΤ 265, 276, 277, 278, 282, 289, 291, 295, τροποποίηση του σχεδίου Ν. Βουτζά (ΦΕΚ 59/Δ/1969) επί του ρέματος Ματιού στο ΟΤ 70 και έγκριση των οριστικών οριογραμμών των ρεμάτων με έργα.”

Προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, καλούνται να προσέλθουν εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την 24η Απριλίου 2023 και από τις 09:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ., ως εξής:

  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου στο Δημοτικό Κατάστημα (Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21042), ή στην ιστοσελίδα www.rafina-pikermi.gr
  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20528), ή στην ιστοσελίδαwww.marathon.gr.Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται επί τόπου στα Δημοτικά καταστήματα  ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στο πρωτόκολλο κάθε δήμου, ή ηλεκτρονικά ως εξής:
  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Διεύθυνση: ΑραφηνίδωνΑλών 12, 19009 Ραφήνα, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr
  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@marathon.gr.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, στον παρακάτω σύνδεσμο δημοσιεύονται η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, τα διαγράμματα που συνοδεύουν το υπό έγκριση
Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής της περιοχής και τα κτηματογραφικά διαγράμματα. Το σύνολο των στοιχείων είναι αναρτημένο στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τα  οικεία Δημοτικά καταστήματα προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάζονται ενστάσεις που κατατίθενται απευθείας στο ΥΠΕΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες ενστάσεων

Σχετικά έγγραφα