Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες

 Ορίζουμε και προστατεύουμε δάση και δασικές εκτάσεις

Με την κύρωσή τους:

  • Οριοθετούμε και καταγράφουμε με διαφάνεια τί είναι δάσος και δασική έκταση ξεκινώντας από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.
  • Θωρακίζουμε το δάσος και τις δασικές εκτάσεις από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση.
  • Διευκολύνουμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου διασφαλίζοντας την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια περιουσία.
  • Ανοίγουμε το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, αφού οι δασικοί χάρτες συμβάλλουν στην κατάρτιση του σωστού χωροταξικού σχεδιασμού.

Οι δασικοί χάρτες, διαφυλάσσουν το φυσικό μας πλούτο ώστε να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Νέα Ανάρτηση Θεωρημένων Δασικών Χαρτών

Σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016 η δασική υπηρεσία, κατέστη αρμόδια κατά προτεραιότητα για όλες τις εργασίες, έως και την κύρωση δασικών χαρτών ενώ η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει την τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.
Οι αναρτήσεις εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε 13 Ιανουαρίου 2017. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναρτήσεων, θα έχουμε τους πρώτους κυρωμένους δασικούς χάρτες μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη στα τοπικά Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Πληροφορίες για τα ΣΥΑΔΧ παρέχονται επίσης από το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας στο τηλέφωνο 1591. (ώρες λειτουργίας: Καθημερινές: 08:00 – 22:00, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες: 10:00 – 20:00)
Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες και την υποβολή αντιρρήσεων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Παλαιότερα Αναρτημένοι Χάρτες

Μπορείτε να δείτε τους παλαιότερα αναρτημένους χάρτες εδώ.