Υλικό της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση

Γενικές Πληροφορίες

 • Κάλεσμα
 • Οδικός χάρτης ΕΣΔ
 • Προς μία Εθνική Στρατηγική για τα δάση
 • Ομάδα Εργασίας ΕΣΔ

Βουλή

 • Συνεδρίαση 10ης Ιουλίου 2018
 • Συνεδρίαση 18ης Απριλίου 2018
  • Τοποθετήσεις Εμπειρογνωμόνων
  • Παρουσιάσεις Εμπειρογνωμόνων
   • "ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ", Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δασολόγος M.Sc. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
   • "ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΑ", Απόστολος Σκαλτσογιάννης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
   • "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ", Δρ. Νικόλαος Σ. Γρηγοριάδης, Τακτικός Δασολόγος-Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ-νίκης & πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ)
   • "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ", Γεώργιος Φωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
   • Ομιλία του Κωνσταντίνου Δημόπουλου στη Βουλή για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
   • "ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΑΣΩΝ", Φίλιππος Αραβανόπουλος, Καθηγητής  Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  • Τοποθετήσεις Βουλευτών
  • Φωτογραφίες

Συναντήσεις Διαβούλευσης

 • Αθήνα 10 Μαΐου 2018
  • Φωτογραφίες
 • Θεσσαλονίκη 29 Μαΐου 2018
  • Φωτογραφίες

Απόψεις Φορέων

 • ΑΕΙ
  • Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
   • Πρακτικές Δασικής Διακυβέρνησης για Αειφορική Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα
   • Γνωσιακό σύστημα για εκτίμηση και παρακολούθηση εφαρμογής αειφορικής δασικής διαχείρισης στην Ελλάδα
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  • Αρκτούρος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, WWF
 • Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
  • Εθνική Στρατηγική για τα Δάση – Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας. Θέσεις – προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

 Δελτία Τύπου

 • Συνεδρίαση Βουλής
 • Συνάντηση διαβούλευσης Αθήνας
 • Συνάντηση διαβούλευσης Θεσσαλονίκης

  Πορίσματα