Νομοθεσία

Νόμος 2508/97

Το 1997 η Ελληνική Βουλή ψήφισε το νόµο 2508/97 για τη «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις». Ο νόµος περιέχει πληθώρα πολεοδοµικών ρυθµίσεων και καθιέρωση σηµαντικών πολεοδοµικών εργαλείων όπως η ανάπλαση που για πρώτη φορά θεσµοθετείται µε συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις και µέτρα παρέµβασης.

Συγκεκριµένα στο άρθρο 8 γίνεται αναφορά στον ορισµό της περιοχής ανάπλασης και τα απαιτούµενα στοιχεία, στο άρθρο 9 αναφέρονται οι απαιτήσεις για την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης, στο άρθρο 10 οι φορείς ενός προγράµµατος ανάπλασης, στο άρθρο 11 η µελέτη ανάπλασης και τι περιλαµβάνει, στο άρθρο 12 τα µέσα πολεοδοµικής παρέµβασης σε περιοχές αναπλάσεων ενώ στο άρθρο 13 τα χρηµατοδοτικά µέσα που υποστηρίζουν τα προγράµµατα ανάπλασης.