Χωροταξία

Η χωροταξία ασχολείται με τον προσχεδιασμένο μετασχηματισμό του κοινωνικοοικονομικού γεωγραφικού χώρου, μετασχηματισμό που προκύπτει από την πρόθεση της οργανωμένης κοινωνίας.

Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου, χερσαίου και θαλάσσιου και επιδιώκει το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές επιπτώσεις.