Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιφερειών και Δήμων

Α) – Υπόδειγμα για το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιφερειών και Δήμων (βάσει του ν. 4342/2015, άρθρο 7, παρ.12)

Βοηθητικό εργαλείο μακροοικονομικής προσέγγισης

Βοηθητικό εργαλείο χρηματοοικονομικής προσέγγισης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου, email: depea@prv.ypeka.gr

 

Β)  Βοηθητικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED

MED 1. Excel platforms for public-buildings’ clustering and KPIs’ processing (D3.3.1 and D3.4.1):

https://impulse.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverable-database/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=3123&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=661c222449fa8c5ae7eea9b1d0696d9f

 

 2. KPIs’ processor PLUG-IN for automated hierarchy of annual renovations:

https://impulse.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverable-database/detail/?     tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=4647&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=d7f7c68d2e958ea05fc6d2a471196d82

 

3. SISMA SET TOOL

https://sisma.interreg-med.eu/sisma-set-tool/documents/

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, κα Σφακιανάκη Κατερίνα τηλ.: 210 6603216, email: katsfak@cres.gr