Διεθνή και Μεσογειακά Θέματα

 Το νερό είναι ένα αγαθό που πολύ συχνά διαπερνά τα σύνορα και δημιουργεί υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες για την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών μεταξύ των λαών. 

Στη χώρα μας περίπου το 25% των επιφανειακών νερών με τη μορφή λιμνών και ποταμών προεκτείνεται ή προέρχεται από τις γειτονικές μας χώρες Βουλγαρία, Αλβανία, π. Γ.Δ.Μ και Τουρκία, ενώ παράλληλα μοιραζόμαστε τη Μεσόγειο με πλήθος Ευρωπαϊκών, Ασιατικών και Αφρικανικών χωρών.

Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας στα θέματα νερού αποτελεί σταθερό προσανατολισμό της χώρας. Έτσι, όχι μόνο συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αλλά επιδιώκουμε και την προώθηση επιμέρους διακρατικών συμφωνιών. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη προώθηση για κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα διασυνοριακά ποτάμια («Σύμβαση για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευμάτων» 1997) και η σημαντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος, Αλβανίας και π. Γ.Δ.Μ, με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφτηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος, στις 2 Φεβρουαρίου του 2010, για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Πάρκου των Πρεσπών («Κοινή Δήλωση για την Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών» 2010). Σημειώνεται επίσης ότι το Μάιο του 2010 υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας «Κοινή Δήλωση για την προστασία του ποταμού Έβρου», ενώ στις 27 Ιουλίου 2010 υπογράφηκε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ελλάδας και της Βουλγαρίας Κοινή Διακήρυξη «για την κατανόηση και τη συνεργασία στον τομέα της χρήσης των υδατικών πόρων στις αντίστοιχες επικράτειες των κοινών Λεκανών Απορροής Ποταμού που μοιράζονται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ελληνική Δημοκρατία», στην οποία προβλέπεται ο συντονισμός των δράσεων για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των διασυνοριακών Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με τις αρχές και τις υποδείξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Στο  χώρο της Μεσογείου, τα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά και μία σειρά από άλλα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν σημαντική πολιτική προτεραιότητα των χωρών της. Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη χώρα μας, κατ' αντιστοιχία της προσέγγισης που προωθείται στην ΕΕ, έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία και η ενεργός συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη από διεθνείς – πέραν των Κοινοτικών – Οργανισμών (π.χ. UNEP-MAP), όπως το Πρόγραμμα MED POL καθώς επίσης οι δράσεις στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» επιβεβαιώνουν τον προσανατολισμό της χώρας προς μια ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ηγείται του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (Mediterranean Component of the EU Water Initiative – MED EUWI) από την έναρξή του το 2003 έως σήμερα, στηρίζοντας το οικονομικά και πολιτικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την ‘ύδρευση και υγιεινή’ και την ‘ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων’, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. H σημαντικότερη τρέχουσα δράση της Ελλάδας ως Μεσογειακής χώρας αλλά και ως ηγέτιδας του MED EUWI, σε περιφερειακό επίπεδο, αφορά στην σύνταξη της «Μεσογειακής Στρατηγικής για τους Υδατικούς Πόρους».

Σε διεθνές επίπεδο, η χώρα μας συμμετέχει συστηματικά και ενεργά στα «Παγκόσμια Fora Υδάτων» (World Water Forum) που διοργανώνονται κάθε τρία έτη, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υδάτων. Το επόμενο 6ο World Water Forum θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2012, στη Μασσαλία της Γαλλίας με βασικό θέμα την «Ασφάλεια Ύδατος».

Τα Εξασθενές Χρώμιο στο υδάτινο περιβάλλον και στο πόσιμο νερό

Στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της περιοχής του Ασωπού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, μέσω των Δ/νσεων Υδάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργάνωσε διεθνή συνδιάσκεψη στις 15 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα για την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Η συνδιάσκεψη υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η προστασία και διαχείριση των Υδατικών Πόρων είναι ένας από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος.

Στη συνδιάσκεψη, συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες και αξιωματούχοι από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα, και εξετάσθηκαν θέματα που σχετίζονται με την χημικές μεταβολές και τις πηγές του εξασθενούς χρωμίου στο νερό, παρουσιάσθηκαν οι πιο πρόσφατες τοξικολογικές και επιδημιολογικές ελληνικές και διεθνείς μελέτες για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου στην υγεία, και τέλος συζητήθηκε η διεθνής νομοθετική εμπειρία σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης διακριτών ορίων για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

Άτυπο συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος –Βουδαπέστη 25 Μαρτίου 2011

Στη Βουδαπέστη μετέβει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, συνοδευόμενη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ουγγρικής Προεδρίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Υδάτων και την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα ο οδικός χάρτης προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050.

Ημερίδα στο πλαίσιο της Ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για τα νερά

Με την ευκαιρία της επίσκεψης ισραηλινού κλιμακίου ειδικών στην Ελλάδα,  Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ διοργάνωσε ημερίδα την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 στην Αθήνα με θέμα «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ». Βασικοί ομιλητές ήταν ο κ. Mo Provisor – Διευθυντής Σχεδιασμού στην Κυβερνητική Υπηρεσία Υδάτων και Αποχετεύσεων του υπουργείου Εθνικών Υποδομών – και ο κ. Elazar Cohen – Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Βασικά σημεία των ομιλιών τους αποτέλεσαν η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι τεχνολογίες αποκατάστασης διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, οι τεχνολογίες αφαλάτωσης, οι πολιτικές εξοικονόμησης νερού καθώς και οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι συναρμόδιων υπουργείων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ καθώς και των αρμόδιων περιβαλλοντικών διευθύνσεων του ΥΠΕΝ, Πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων που σχετίζονται με το χώρο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ σε θέματα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος

Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ σε επιστημονικό επίπεδο είναι συνεχής, σε ζητήματα διαχείρισης υδατικών πόρων, ενέργειας και σε αντίστοιχες διαθέσιμες τεχνολογίες στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα, η στενή συνεργασία των δύο πλευρών εισήχθη σε νέες βάσεις το 2012 με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο κυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή (Ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α΄ 122). Παράλληλα, με την διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, τη συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο (WATEC) και τις αμφότερες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής των δύο χωρών στη διάρκεια του 2011-2012, επιβεβαιώθηκε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων και συνεργασίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, στις 8 Αυγούστου 2013 υπεγράφη Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MemorandumofUnderstanding) μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ενέργειας (Ενεργειακές Υποδομές, Έρευνα και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι), της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων.

2ο εργαστήριο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ και Πρεσβείας του Ισραήλ

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ – διά της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων – και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα διοργάνωσαν το 2ο επιστημονικό εργαστήριο για τη διαχείριση των υδάτων Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ κ. Σταύρος Καλαφάτης, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. Arie Mekel και ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Τριάντης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης. Τις εργασίες παρακολούθησαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών της χώρας, της ΕΥΔΑΠ, εκπρόσωποι ΑΕΙ και ΤΕΙ από όλη τη χώρα και ιδιώτες.

Τόσο η πολιτική η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ όσο και ο Πρέσβης του Ισραήλ έκαναν ειδική αναφορά στη διμερή συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, στην ανάγκη ενίσχυσής της και στα σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, σημείωσε την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην αειφορική διαχείριση των υδάτων αλλά και στην εκπόνηση, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τα ύδατα, μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε διεξοδικά στην πολιτική του ΥΠΕΚΑ για ορθολογική και «ευφυή» διαχείριση των υδατικών πόρων, ενώ σημείωσε την επιλογή που κάνει σήμερα η Πολιτεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση του νερού και να παρέχονται κίνητρα για την ευθύδικη χρήση του. Ο Υπουργός Αναπληρωτής έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας ότι «σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών παγκοσμίως, αλλά και στην περιοχή μας, ώστε να παραμείνει εγγυημένη η σταθερότητα. Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα, έχουν τη συνείδηση όλων των παραμέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά στα ζητήματα ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, επενδύουμε εξαιρετικά στη συναντίληψη και στη συνεργασία».

Κατά την εισήγησή του ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Κωνσταντίνος Τριάντης, τόνισε τη δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, με προτεραιότητες σε πολιτικό, τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Όπως σημείωσε, το νερό μπορεί να αποτελέσει προμετωπίδα σύγκλισης δύο δομικών εννοιών, της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ανέλυσε τις προτεραιότητες και το έργο της ΕΓΥ όσον αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, την επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων. 

Ο βασικός ομιλητής, καθηγητής Ofer Dahan, έκανε εκτενή αναφορά στην ισραηλινή εμπειρία και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση της ζήτησης και της διαθεσιμότητας ύδατος, με συγκεκριμένα παραδείγματα από Ισραήλ που αφορούν μονάδες αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, ενώ ο Πρέσβης Noah GalGendler πραγματοποίησε μία σύντομη παρουσίαση της Εθνικής Εταιρείας Υδάτων του Ισραήλ και έδωσε έμφαση στη δραστηριότητά της σε 20 χώρες στο εξωτερικό.

Ακολούθησε συζήτηση και τέθηκαν ερωτήσεις στους ομιλητές σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων στο Ισραήλ, τις τεχνολογίες, τις υποδομές και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τη διαχείριση και προστασία των διακρατικών υδάτων

Η συνεργασία για την από κοινού προστασία και διαχείριση των διακρατικών υδάτων αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2011 στη Δράμα, μεταξύ αντιπροσωπειών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας και η συμφωνίαγια τον τρόπο λειτουργίας της, προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των κοινών υδατικών τους πόρων.

Τα ειδικότερα αντικείμενα της συνεργασίας περιλαμβάνουν την προώθηση κοινώνμεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και τον συντονισμό των δράσεων για τη διαχείριση και προστασία των
διασυνοριακών ποταμών Στρυμώνα, Νέστου, Άρδα και Έβρου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και της Οδηγίας για τις πλημμύρες. Στο πλαίσιο της τελευταίας εντάσσεται και η συνεργασία για την
έγκαιρη πρόγνωση και προειδοποίηση για ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης στη Δράμα πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας στις 12 Οκτωβρίου 2011 στη Σόφια της Βουλγαρίας, κατά την οποία εξειδικεύτηκαν περαιτέρω οι δράσεις και συστήθηκαν τρεις υπο-ομάδες εργασίας για την προώθησή τους.

 

Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας για την προστασία του ποταμού Έβρου

Η Κοινή Διακήρυξη που υπογράφηκε στις 4 Μαΐου 2010 μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας αποτέλεσε την αρχή για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών για την προστασία του ποταμού Έβρου. Σύμφωνα με την Κοινή Διακήρυξη τα δύο κράτη θα συνεργάζονται μεταξύ τους βάσει των υποχρεώσεων που έχουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για τον ποταμό Έβρο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Σε συνέχεια της Κοινής Διακήρυξης και βάσει των προβλεπομένων σε αυτήν, στις 02 Νοεμβρίου 2010 ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη στην Άγκυρα με σκοπό τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Ad Hoc Joint Committee) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των μέτρων και σχεδίων για τον ποταμό. Σύμφωνα με τους Όρους (Terms of Reference) που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από 12 μέλη (6 από κάθε χώρα) και συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, θεσπίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας. 

Στην πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής για τον Έβρο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2011 στην Αθήνα συμφωνήθηκε η ίδρυση Ομάδας Εργασίας (Working Group) για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων του ποταμού, μετεωρολογικά δεδομένα και εκτιμήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό. 

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε στην Αδριανούπολη στις 24 Ιουνίου 2011, όπου υπεγράφη πρακτικό, με το οποίο συγκεκριμενοποιούνται τα στοιχεία και δεδομένα προς ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών και ορίζεται να πραγματοποιηθεί δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011.   

Διημερίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας για τη διαχείριση των υδάτων

Η Κοινή Διακήρυξη που υπογράφηκε στις 6 Μαρτίου 2010 μεταξύ του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και της Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ αποτέλεσε την αρχή για την «Ανανέωση και διεύρυνση της Ελληνο-Γερμανικής εταιρικής σχέσης». Ειδικότερα στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής αποφασίστηκε η προώθηση της συνεργασίας των δύο κρατών στον τομέα της ποιότητας και του καθαρισμού των υδάτων καθώς και της αφαλατώσεως θαλάσσιων υδάτων για την εξοικονόμηση πόσιμου και κατάλληλου προς χρήση νερού, σε συνδυασμό μάλιστα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεργασία επεκτείνεται και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας διοργανώθηκε διημερίδα την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 (13:00 – 18:00) και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 (9:00 – 13:30) στην αίθουσα Ιωάννη Κρανιδιώτη του Υπουργείου Εξωτερικών  (οδός Ακαδημίας 1, Αθήνα) με θέμα «Ελληνο-Γερμανική Ανταλλαγή Εμπειρίας για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Αστικά Λύματα». Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Καθ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης και ο Dr. F. Holzwarth από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Παρουσιάστηκαν ομιλίες από διακεκριμένους Γερμανούς και Έλληνες επιστήμονες με στόχο να αποτυπωθεί η εμπειρία από την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, να παρουσιαστούν καλές πρακτικές επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να προβληθούν παραδείγματα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων από τις δύο χώρες.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τον Δρίνο

Στο πλαίσιο του Διαλόγου του Δρίνου για τη διασυνοριακή συνεργασία και τη βιώσιμη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Δρίνου, συμπεριλαμβανομένων και των Πρεσπών υπεγράφη σήμερα στα Τίρανα της Αλβανίας (25/11/11)Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των παρόχθιων μερών.

Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχε και υπέγραψε το Μνημόνιο ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , καθ.Ανδρέας Ανδρεαδάκης. Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Τίρανα.

Μεταξύ των συνδιοργανωτών της Διασυνοριακής Διαβούλευσης (transboundary consultation) ήταν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) και ο Διεθνής Οργανισμός GWP-Med, σε συνεργασία με το Σουηδικό Φορέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά την εν λόγω πρωτοβουλία.

Ο Διάλογος του Δρίνου αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις της «Κοινής Διαδικασίας Petersberg και Διακήρυξης των Αθηνών για τη Διαχείριση των Διασυνοριακών Υδάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», καθώς και τμήμα των εργασιών του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (Med-EUWI).

6ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Νερά, Μασσαλία 12-17 Μαρτίου 2012

Ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Ανδρέα Ανδρεαδάκη, συμμετείχε στις εργασίες του 6ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τα Νερά, που έγινε στη Μασσαλία της Γαλλίας μεταξύ 12-17 Μαρτίου 2012. Το συγκεκριμένο Φόρουμ αποτελεί συνέχεια του 5ου Παγκόσμιου Φόρουμ που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 2009 με συμμετοχή 33.000 συνέδρων από 192 χώρες. Ο θεσμός, που καθιερώθηκε το 1997 και οργανώνεται από τότε κάθε τρία χρόνια σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός διεθνώς με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία των υδάτων.

Στην πρωινή συνεδρία της 13ης Μαρτίου σε σχετική θεματική ενότητα σε Υπουργικό Στρογγυλό Τραπέζι με παρέμβασή του ο κ. Ανδρεαδάκης επεσήμανε τη σημασία αλλά και τις δυσκολίες των διασυνοριακών συνεργασιών και επιβεβαίωσε τον σταθερό προσανατολισμό της χώρας μας για ενίσχυση των συνεργασιών αυτών τόσο σε διεθνές, πολυμερές αλλά και διμερές επίπεδο. Αναφέρθηκε στις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα, τονίζοντας τη σχετικά πρόσφατη (2010) κύρωση της Σύμβασης των ΗΕ για τα διασυνοριακά ύδατα, καθώς και στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με τις γειτονικές της χώρες (συμφωνία Πρεσπών, διακρατικά νερά με Βουλγαρία και Τουρκία).

Στην απογευματινή συνεδρία ολοκληρώθηκε η Πολιτική Διαδικασία του Φόρουμ με την υιοθέτηση της Υπουργικής Διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει αναφορά στις σπουδαιότερες προτεραιότητες των κυβερνήσεων σε σχέση με τους Υδατικούς Πόρους. 

Συνδέσεις