Προγράμματα

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

«Εξοικονομώ 2021»

 «ΗΛΕΚΤΡΑ»: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707/06.09.2022, ΦΕΚ Β’ 4813)

Για την ηλεκτρονική πλατφόρμα πατήστε εδώ