Προγράμματα

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

«Εξοικονομώ 2021»

«Εξοικονομώ 2023»

«ΗΛΕΚΤΡΑ»: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα