Προγράμματα

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

«Εξοικονομώ 2021»

«ΗΛΕΚΤΡΑ»: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/31.07.2020, ΦΕΚ Β’ 3156)