Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

  • Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
  • Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
  • Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
  • Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
  • Διεύθυνση Λατομείων, Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών

 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Τηλ: 213 1513877 – 8
Fax: 213 1513608
E-mail: ggenergy@ypen.gr