Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Τηλέφωνο: 213 1513889

Email: gen.d.en@prv.ypeka.gr

  • Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
  • Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
  • Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας

 

Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
Τηλέφωνο: 213 1513864
Email: gdopy@prv.ypeka.gr

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
  • Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
  • Διεύθυνση Λατομείων, Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών