1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών

Category Archives: Αποφάσεις Αδειών

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «GF ENERGY ΑΒΕΕ»

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία «GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ στην εταιρεία «MEDIGAZ»

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ ΑΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113802/3104/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΠ4653Π8-ΞΗ7) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) ως προς την επωνυμία της εταιρείας-κατόχου από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διύλισης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου της εκ του νόμου χορηγηθείσας άδειας διύλισης, από [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «Cetracore-Jetoil ΑΕ»

Ανανέωση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία με την επωνυμία «Cetracore-Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων στην εταιρεία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, Οικοδομική, Τουριστική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «VERD»

Τροποποίηση της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ, όπως ισχύει, ως προς την επωνυμία της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Ανάκληση απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ»

Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65951/1830/07.09.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, με την οποία ανακλήθηκε η [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «KOSGAZ SA»

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «AGROINVEST SA»

Τροποποίηση ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και Ανανέωση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων – Bιοντίζελ της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο