Ελληνικοί Βιότοποι

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιστοχώρος που αναφέρεται στην καταγραφή των Ελληνικών βιοτόπων. Ειδικότερα δε, περιλαμβάνει είδη φυτών και ζώων που τους χαρακτηρίζουν, καταγραφή σπάνιων ειδών, κωδικούς natura που ανήκουν, πληροφορίες για την παραγωγικότητα τους, την οικολογική τους κατάσταση και την συνεισφορά τους στην οικονομία της χώρας μας.

Σχετικός ιστόχωρος