Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων
   Τμηματάρχης Παναγιώτα Πούλου
   Τηλ. 2131513770
   email:
   p.poulou@prv.ypeka.gr
    
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
   Διευθύντρια κ. Αναστασία Αρφανάκου
   Τηλ. 213 1513 198
   email:
   a.arfanakou@prv.ypeka.gr
  • Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων
   Τμηματάρχης Σοφία Μάνη
   Τηλ. 2131513199
   email:
   s.mani@prv.ypeka.gr
  • Τμήμα Μητρώου Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων
   Τμηματάρχης Αικατερίνη Καπετανάκη
   Τηλ. 2131513703
   email:
   k.kapetanaki@prv.ypeka.gr
  • Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑ και ΗΜΑT)
   Τηλ. 213 1513 162 (ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: 9:00 – 15:00)
   Email: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Τηλ: 213 1513823 – 4
E-mail: gensec.wst@ypen.gr