Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων
   Τμηματάρχης Παναγιώτα Πούλου
   Τηλ. 213 1515 426
   email:
   p.poulou@prv.ypeka.gr
    
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
   Διευθύντρια κ. Αναστασία Αρφανάκου
   Τηλ. 213 1513 198
   email:
   a.arfanakou@prv.ypeka.gr
  • Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων
   Τμηματάρχης Σοφία Μάνη
   Τηλ. 2131513199
   email:
   s.mani@prv.ypeka.gr
  • Τμήμα Μητρώου Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων
   Τμηματάρχης Φωτεινή Μπούρα
   Τηλ. 2131513747
   email:
   f.boura@prv.ypeka.gr

 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Τηλ: 213 1513823 – 4
E-mail: gensec.wst@ypen.gr