Μητρώο Προμηθευτών

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4001/2011  (ΦΕΚ Α΄ 179/2011), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφασίζει για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών για την άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω, η ΡΑΕ διαθέτει στοιχεία σχετικά με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες προμήθειας.

Πατήστε εδώ για το πιο πρόσφατο αρχείο του Μητρώου Ενεργών Προμηθευτών