Υπουργός

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Υπουργού:

Τηλέφωνο Γραμματείας:
E-mail: secmin@ypen.gr
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526