Σημαντικά Εθνικά και Διεθνή Έργα Φυσικού Αερίου

(πηγή εικόνας: www.tap-ag.gr)

Στη χώρα κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται τα ακόλουθα σημαντικά εθνικά και διεθνή έργα υποδομών φυσικού αερίου, τα οποία, αφενός ενισχύουν την εθνική και περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού, αφετέρου ενισχύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως κέντρου διαμετακόμισης της Ευρώπης.

  • Πλωτός Σταθμός ΥΦΑ (FSRU) Αλεξανδρούπολης (gastrade.gr)
  • Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline – TAP) (tap-ag.gr)
  • Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) (icgb.eu)
  • Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ (IGI Poseidon) (igi-poseidon.com/en/poseidon)
  • Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (East-Med) (www.igi-poseidon.com/en/eastmed)
(πηγή εικόνας: www.depa.gr)

Επίσης, τα ακόλουθα (ενδεικτικά) εθνικά έργα υποδομής φα ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας:

  • Σταθμός συμπίεσης ΕΣΦΑ στους Κήπους
  • Σταθμός Μ/Ρ ΕΣΦΑ στην Κομοτηνή
  • Σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά
  • Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης ΕΣΦΑ στη Ν. Μεσημβρία
  • Σταθμός Μ/Ρ στη Ν. Μεσημβρία για τη σύνδεση του ΕΣΦΑ με τον TAP
  • Αγωγός Νέας Μεσημβρία – Ειδομένη / Γευγελή και Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός ΕΣΦΑ
  • Β’ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας
  • Χρήση Τερματικού Σταθμού Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος ΥΦΑ ΗΠ
  • Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Νότιας Καβάλας

Περισσότερες πληροφορίες για έργα ΕΣΦΑ: www.desfa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για ΥΑΦΑ Νότιας Καβάλας: www.hradf.com/portfolio/view/26/south-kavala-natural-gas-storage