Οριοθέτηση Οικισμών

Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται οι Αυτοτελείς Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών (Μ.Ο.Ο) του Προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» και παρατίθεται Αναλυτικό Διάγραμμα Ροής Μελέτης & Έγκρισης Μ.Ο.Ο. ως εργαλείο επεξήγησης του χρονισμού και των βημάτων εκτέλεσης και υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας σε Τμήματα για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών για την Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας.