Οριοθέτηση Οικισμών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας σε Τμήματα για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών για την Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας.