Πρότυπα

Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους»

 

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η πανδημία του ιού COVID-19 έφερε όλο τον κόσμο μπροστά σε μία σημαντική αλλαγή, αυτή την τήρησης της λεγόμενης «κοινωνικής απόστασης». Παράλληλα οι συνθήκες του lockdown που επιβλήθηκαν στις πόλεις, μας έδειξαν ότι όταν γενικά οι μετακινήσεις περιορίζονται, ταυτόχρονα αυξάνονται οι ήπιοι τρόποι μετακίνησης, και ειδικότερα το περπάτημα και το ποδήλατο. Οι πόλεις του κόσμου φαίνεται ότι βρίσκονται μπροστά σε μία σημαντική ευκαιρία να αλλάξουν τις μέχρι σήμερα πολιτικές μετακινήσεων και να στραφούν σε πιο υγιείς και φιλικές στο περιβάλλον πολιτικές.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας του ιού COVID-19, την ασφάλεια των πολιτών και την καλή λειτουργία των πόλεων ετοίμασε και θεσμοθέτησε τις «Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας», με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/19.16.2020 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2448).

Οι ανωτέρω Τεχνικές Οδηγίες έχουν τα παρακάτω περιεχόμενα:

– ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΕΖΩΝ

Πέραν της θετικής συμβολής των προτεινόμενων μέτρων στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η εφαρμογή τους αναμένεται ότι θα συντελέσει στη γενικότερη αξιολόγηση:

α) αυτού του είδους των έκτακτων πιλοτικών παρεμβάσεων με βάση τα αποτελέσματα που θα παρατηρηθούν και

β) στην αξιολόγηση των ίδιων των αποτελεσμάτων ως προς τις μετακινήσεις των πολιτών, τη λειτουργία των οδών, την αποδοχή ή μη από την κοινωνία κ.λπ., ώστε να αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία για τον μελλοντικό προγραμματισμό των Δήμων, σε σχέση με τις αναπλάσεις στον δημόσιο χώρο τους.