Οργάνωση Υπηρεσιών

Οργανόγραμμα Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/30-10-2017)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϊσταμένη: Θεοδώρα Σταθοπούλου
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515136, 210 6431800

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη: Ειρήνη Πατέλη
Τηλ.: 213 1515148
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας
Προϊσταμένη: Διονυσία Μαγγέλη
Τηλ.: 213 1515198
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Προϊστάμενος: Παύλος Στρατηγός
Τηλ.: 213 1513474


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη: Αικατερίνη Τσαγκαράκη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513505

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Τσαγκαράκη
Τηλ.: 213 1513505
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Προϊσταμένη: Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Τηλ.: 213 1513172
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Προϊσταμένη: Γαρούφω Αθανασέα
Τηλ.: 213 1513242


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515351-353

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αναπλ. Προϊστάμενος:
Ηλίας Νικολάου
Τηλ.: 213 1515330
Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Κανελλοπούλου
Τηλ.: 210 6469813


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Διεύθυνση: Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8676772, 210 8646192

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Νίκα
Τηλ.: 210 6475109
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Προϊσταμένη: Αγγελική Ψάιλα
Τηλ.: 210 8662772
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Προϊστάμενος: Οδυσσέας Τσιώτας-Γωγούσος
Τηλ.: 210 8646939, 210 8652493


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϊστάμενος: Ευάγγελος Γκουντούφας
Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1512106-8

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Προϊσταμένη: Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Τηλ.: 2131512111
Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Προϊστάμενος: Ευάγγελος Γκουντούφας
Τηλ.: 213 1512161
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: Σταύρος Τσιλίκουνας
Τηλ.: 213 1512241
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Δρούγας
Τηλ.: 213 1512251


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προϊσταμένη: Γεωργία Κοτίνη
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515728

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μανούρης
Τηλ.: 213 1515362
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊσταμένη: Ελένη Διαμαντοπούλου
Τηλ.: 210 6430151
Fax Αθήνας: 210 6448091
Fax Θεσσαλονίκης: 2310 825151
Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
E-mail: d.paratiritirio@prv.ypeka.gr
Προϊσταμένη: Ελένη Χολέβα
Τηλ.: 210 6430201


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊσταμένη: Θεοδώρα Γαλάνη
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515248-249

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος: Θεοδόσης Ψυχογιός
Τηλ.: 213 1515606
Fax: 213 1515339
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
Προϊσταμένη: Σκάρλα Αθηνά
Τηλ.: 2131515241, 2106437266
Τηλ. Πρωτοκόλλου: 2131515212, 2131515244
Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών
Προϊστάμενος: Ανδριάνα Κατσίνα
Τηλ.: 213 1515261, 210 6467408, 213 1515536
Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων
Προϊστάμενος: Μανούρης Γεώργιος
Τηλ.: 213 15 15 122 – 213 15 15 168


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενος: Δημήτριος Τσαλέμης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513889

Υπηρεσίες
– Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης
Προϊστάμενος: Ιωάννης Τσελίκης
Τηλ.: 213 1513445
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
Προϊσταμένη: Αλίκη Σκλήρη
Τηλ.: 213 1513857
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Προϊστάμενος: Δημήτριος Αντωνόπουλος
Τηλ.: 213 1513803
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊσταμένη: Βασιλική Σίτα
Τηλ.: 213 1513809
Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Γιδάκου
Τηλ.: 213 1513427


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513864

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
Προϊσταμένη: Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη
Τηλ.: 213 1513834
Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
Προϊστάμενος: Ιωάννης Ζαφειράτος
Τηλ.: 213 1513838
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Τηλ.: 213 1513833


Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
Προϊσταμένη: Αναστασία Αρφανάκου
Τηλ.: 213 1513198

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων
Προϊσταμένη:
Πούλου Παναγιώτα
Τηλ.:
2131513770


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
Τηλέφωνο: 213 1513812

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Γκίνη Μαρία
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
Τηλ.: 213 1513769

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
Προϊστάμενος: Λουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513303


ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος: Θεόδωρος Χριστόπουλος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513819

Υπηρεσία Συντονισμού
Προϊστάμενος: Ντατσοπούλου Νίκη
Τηλ.: 213 1513305

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊστάμενος:
Δημητριάδου Μαρία
Τηλ.:
213 1515116


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προϊσταμένη: Αθανασία Λαζάρου-Δήμα
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513837

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513765

Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Καλαμαριά)
Προϊσταμένη: Σοφία Χριστοφόρου
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 483223
Fax: 2310 483247

Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Παπαδογιάννη
Τηλ.: 213 1513859

Στο Σώμα επίσης ανήκει το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προϊσταμένη: Σταυρούλα Πουλή
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513277
Fax: 213 1513708


ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
Προϊσταμένη: Βασιλική Δούσκα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 2106430571
Fax: 210 6465945

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Τηλ.: 213 1513843
Fax: 213 1513468

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
Τηλ. Γραμματείας: 210 6475168

Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
Τηλ. Γραμματείας: 213 1515338

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τηλ.: 213 1513843
Fax: 213 1513468

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλ.: 210 3225298
Fax: 210 3250472

Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών

Γραφείο Τύπου


ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27
Τηλ.: 213 2142200, 290
Fax: 210 6920437, 210 6926762

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος (ΕΥΣΠΕΔ)
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 15 00 965
Fax: 213 15 01 045

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας
Προϊσταμένη: Νίκου Ιωάννα
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 214 4055070