Οργάνωση Υπηρεσιών

Οργανόγραμμα Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/30-10-2017)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϊσταμένη: Διονυσία ΜΑΓΓΕΛΗ-ΒΙΟΡΕ
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515136, 210 6431800
Email: gdd@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη Α/Α: Ειρήνη Αναστασίου
Τηλ.: 213 1515127
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας
Προϊσταμένη: Διονυσία Μαγγέλη
Τηλ.: 213 1515198
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Προϊσταμένη
: Μαρία Λεβεντάκη
Τηλ.: 213 1513474


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη: Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513827 – 828
Email: gdoy@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες

– Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Α/Α Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Βοσνάκη
Τηλ.: 213 1513415

– Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Α/Α Προϊσταμένη:
Ευαγγελία Κιουπκιολή
Τηλ.: 213 1513526

– Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Α/Α Προϊσταμένη: Ελένη Τσέλιου
Τηλ.: 213 1513252


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515351-353
Email: gdedgp@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αναπλ. Προϊστάμενος:
Ηλίας Νικολάου
Τηλ.: 213 1515330
Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Κανελλοπούλου
Τηλ.: 210 6469813


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Διεύθυνση: Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8676772, 210 8646192
Email: gdpp@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Αναπλ. Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Κουλίδης
Τηλ.: 210 6475109
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Αναπλ. Προϊσταμένη: Αθανασία Καϊτατζή
Τηλ.: 210 8662772
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Αναπλ. Προϊσταμένη: Ειρήνη Τσιλιμπάρη
Τηλ.: 210 8652493


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϊστάμενος: Ευάγγελος Γκουντούφας
Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1512106-8
Email: gramgendnsis.dason@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Αναπλ. Προϊσταμένη: Ελένη Γιακουμή
Τηλ.: 2131512111
Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Προϊστάμενος: Ευάγγελος Γκουντούφας
Τηλ.: 213 1512161
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: Σταύρος Τσιλίκουνας
Τηλ.: 213 1512241
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Δρούγας
Τηλ.: 213 1512251


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αναπλ. Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515728
Email: gdspatial@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αν. Προϊστάμενη: Έλενα Χολέβα
Τηλ.: 213 1515362
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊσταμένη: Ελένη Διαμαντοπούλου
Τηλ.: 210 6430151
Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
E-mail: d.paratiritirio@prv.ypeka.gr
Προϊσταμένη: Ελένη Χολέβα
Τηλ.: 210 6430201


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αναπλ. Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515248-249
Email: gdpoleodom@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Αναπλ. Προϊστάμενος: Σταύρος Λαδάς
Τηλ.: 213 1515609
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
Προϊσταμένη: Σκάρλα Αθηνά
Τηλ.: 2131515241, 2106437266
Τηλ. Πρωτοκόλλου: 2131515212, 2131515244
Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών
Προϊστάμενος: Ανδριάνα Κατσίνα
Τηλ.: 213 1515261, 210 6467408, 213 1515536
Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων
Αναπλ. Προϊσταμένη: Διαμαντοπούλου Ελένη
Τηλ.: 213 15 15 122 – 213 15 15 168


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊστάμενος: Δημήτριος Τσαλέμης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513889
Email: gen.d.en@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
Αναπλ. Προϊσταμένη: Βασιλική Ζαβλάγκα
Τηλ.:
213 1513857
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Προϊστάμενος: Δημήτριος Αντωνόπουλος
Τηλ.: 213 1513803
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊσταμένη: Βασιλική Σίτα
Τηλ.: 213 1513809
Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Γιδάκου
Τηλ.: 213 1513427


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513864
Email: gdopy@prv.ypeka.gr

Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
Προϊσταμένη: Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη
Τηλ.: 2131513831
Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
Προϊστάμενος: Ιωάννης Ζαφειράτος
Τηλ.: 213 1513838
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Τηλ.: 213 1513833


Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
Προϊσταμένη: Αναστασία Αρφανάκου
Τηλ.: 213 1513198

Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων
Προϊσταμένη:
Πούλου Παναγιώτα
Τηλ.:
2131513770


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
Τηλέφωνο: 213 1513812
Email: gdydaton@prv.ypeka.gr

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Αναπλ. Προϊσταμένη: Σπυριδούλα Λιάκου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
Τηλ.: 213 1513769

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
Προϊστάμενος: Λουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513303


ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος: Θεόδωρος Χριστόπουλος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513819

Υπηρεσία Συντονισμού
Προϊστάμενος: Ντατσοπούλου Νίκη
Τηλ.: 213 1513305

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊστάμενος:
Δημητριάδου Μαρία
Τηλ.:
213 1515116


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Αναπλ. Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513837
Email: gdsee@prv.ypeka.gr

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513765

Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Καλαμαριά)
Προϊσταμένη: Σοφία Χριστοφόρου
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 483223

Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Δημήτριος Τσιρώνης
Τηλ.: 213 1513279

Στο Σώμα επίσης ανήκει το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προϊσταμένη: Σταυρούλα Πουλή
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513277


ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
Αναπλ. Προϊστάμενος : Θεόδωρος Στριλάκος
Διεύθυνση:
Αμαλιάδος 29, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 2106430571

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Τηλ.: 213 1513843

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
Τηλ. Γραμματείας: 210 6475101

Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
Τηλ. Γραμματείας: 213 1515338

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τομέα Μεταφορών & Περιβάλλοντος I
Επίτροπος: Στοϊκόβα Εβελίνα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 115 23 Αθήνα
Τηλ: 2131515455

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλ.: 210 3225298

Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών

Γραφείο Τύπου


ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27
Τηλ.: 213 2142200, 290

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος (ΕΥΣΠΕΔ)
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 15 00 965

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας
Προϊσταμένη: Νίκου Ιωάννα
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 214 4055070

 

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας