Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ CAPaBLE

Η ΓΓΧΣΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CaPABle

Το έργο Erasmus+ «CaPABle» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με την ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος. Αυτό το έργο προωθεί μια ολιστική προσέγγιση, εισάγοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του, με γνώμονα την εκπαίδευση και την ετοιμότητα της Δημόσιας Διοίκησης να συμβάλει στην ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος.

Το έργο CaPABle θα διαρκέσει 2,5 χρόνια και έχει συνολικό προϋπολογισμό 332.867,75 ευρώ, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας να συνεισφέρει με 23.747,00 ευρώ. Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από διάφορες χώρες της Ευρώπης, με συντονιστή το Amici della Terra Onlus της Ιταλίας. Από την Ελλάδα, συμμετέχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Ο στόχος του έργου CaPABle είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση για τις πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος και την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας. Επιπλέον, προωθεί λύσεις για τις τεχνικές, νομικές, θεσμικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση, προετοιμάζοντας τον δημόσιο τομέα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Το έργο επίσης επιδιώκει να εξοικειώσει τις Δημόσιες Αρχές με καινοτόμους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης και εργαλεία που αφορούν στις ανακαινίσεις κτιρίων.

Συνοψίζοντας, το έργο CaPABle έχει ως στόχο να προωθήσει την ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος με έμφαση στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της Δημόσιας Διοίκησης για την υλοποίηση των κλιματικών στόχων. Επιδιώκει να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας δημόσιους φορείς και εταίρους από διάφορες χώρες.

Το έργο Capable εκπαιδεύει εκπαιδευτές στην ενεργειακή απόδοση

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες στο έργο Capable συναντήθηκαν στη Ρώμη, στα κεντρικά γραφεία της ANCE, σε μια πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία με θέμα την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων.

Συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που προέρχονταν από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα, και οι οποίοι με τη σειρά τους θα διαδώσουν το περιεχόμενο του έργου Capable .

Διάφορα θέματα εξετάστηκαν στην κατάρτιση, τα οποία περιέχονται στο εγχειρίδιο που συνέταξε το έργο και σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ειδικότερα: πώς μπορεί ένας τεχνικός ή διαχειριστής ενός μικρού οργανισμού να έχει πρόσβαση στα κονδύλια που υποστηρίζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης; Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες με την καλύτερη οικονομική ευκολία σήμερα.

Η κατάρτιση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε μια καλή πρακτική: ένα μεγάλο εργοτάξιο στα περίχωρα της Ρώμης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση ενεργειακής απόδοσης (από το Gruppo Zeta Costruzioni s.r.l.) σε τρεις πολυκατοικίες με 180 διαμερίσματα συνολικά.

Θερμομόνωση, βελτίωση της αντισεισμικότητας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αντλίες θερμότητας που τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά πάνελ, μηχανογραφική λογιστική της κατανάλωσης, είναι μεταξύ των μέτρων που οι «μαθητές», οι αυριανοί εκπαιδευτικοί, μπόρεσαν να εκτιμήσουν από πρώτο χέρι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και Επικοινωνία:
Γραφείο Τύπου – Φίλοι της Γης
eurocapable@gmail.com
Τηλ +39 3478060186
www.amicidellaterra.it https://eurocapable.blogspot.com