Αναπλάσεις

1) Λόγω τεχνικού προβλήματος το mail : dmea.gram@ypen.gr δεν λειτούργησε σωστά για την παραλαβή της Αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα των αναπλάσεων του ταμείου ανάκαμψης (σε όσους επέλεξαν να την στείλουν και ηλεκτρονικά). Παρακαλείστε να επαναπροωθήσετε την αποστολή στο dmea.gram@prv.ypeka.gr μαζί με το αποδεικτικό της πρώτης αποστολής.

Ευχαριστούμε,
ΓΓΧΣΑΠ

 

2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»
Μετά από σχετικό ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης του προϋπολογισμού των προτάσεων που έχει κατατεθεί στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου” σε ένα εύρος διαφοράς 10-15%, εφόσον δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 16-05-2022 (Β’ υποβολή) επικαιροποιημένα η Αίτηση Χρηματοδότησης, το Τεχνικό Δελτίο και ο Προϋπολογισμός.
Η Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α ́ λίστα για ώριμα και σε περίπτωση μελετοκατασκευής) παρατείνεται έως τις 3/6/2022.

Ενημερωτικό I
Ενημερωτικό II

3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» :
Παρατείνεται η α’ φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω Πρόγραμμα μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022