Αναπλάσεις

1) Λόγω τεχνικού προβλήματος το mail : dmea.gram@ypen.gr δεν λειτούργησε σωστά για την παραλαβή της Αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα των αναπλάσεων του ταμείου ανάκαμψης (σε όσους επέλεξαν να την στείλουν και ηλεκτρονικά). Παρακαλείστε να επαναπροωθήσετε την αποστολή στο dmea.gram@prv.ypeka.gr μαζί με το αποδεικτικό της πρώτης αποστολής.

Ευχαριστούμε,
ΓΓΧΣΑΠ

 

2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου»
Δίνεται παράταση για τη Β΄ κατάθεση (ώριμα έργα, μελετοκατασκευή) μέχρι 16.05.2022.

 

3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» :
Παρατείνεται η α’ φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω Πρόγραμμα μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022