Γενική Γραμματεία Δασών

Η σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Δασών, και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 6 – ΦΕΚ 17/Α΄/04.02.2022), που υλοποιήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί μία εμβληματική μεταρρύθμιση και επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Ουσιαστικός στόχος της Γενικής Γραμματείας είναι η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, ώστε να γίνουν τα ελληνικά δάση “έξυπνα” και πραγματικά αειφόρα, εφαρμόζοντας τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και τα τεχνολογικά επιτεύγματα για την προστασία και την πιστοποιημένη αειφορική διαχείριση αυτών, καθώς και την αξιοποίηση τους ως πηγών εθνικού πλούτου.

Στην Γενική Γραμματεία ενσωματώθηκαν τα περίπου 3000 στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών, που υπάγονταν στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Στη Γενική Γραμματεία Δασών υπάγονται:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

(Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156))

 

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11523
Τηλέφωνο: 2131515410, 451, 453, 457
Email: ggdason@ypen.gr