Γενική Γραμματεία Δασών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 6 (ΦΕΚ 17/Α΄/04.02.2022), συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

Στη Γενική Γραμματεία Δασών υπάγονται:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
η οποία απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
• Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολίτικης,
• Διεύθυνση Προστασίας Δασών,
• Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
• Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών

Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), ήτοι οι:

• Γενικές Διευθύνσεις Δασών,
• Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,
• Διευθύνσεις Δασών,
• Διευθύνσεις Αναδασώσεων
• Δασαρχεία,

με το σύνολο των ασκούμενων από αυτές αρμοδιοτήτων, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11523
Τηλέφωνο: 2131515410, 451, 453, 457
Email: ggdason@ypen.gr