1. Αρχική
  2. /
  3. Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης &...
  4. /
  5. Εργασίες για τις οποίες...

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της» σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1843 Β΄ η με αριθ. 43266/1174/11-5-2020 Υ.Α «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της» σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. (ΦΕΚ 4520 Β΄).»

Μετάβαση στο περιεχόμενο